Polscy przedsiębiorcy optymistycznie patrzą w przyszłość i nie straszny im drożejący prąd

Na przyszły rok przedsiębiorcy mogą się spodziewać licznych podwyżek. Jednak jak wynika z raportu „Kondycja finansowa polskich MŚP” przygotowanym przez Diners Club International – przedsiębiorcy spodziewają się polepszenia swojej sytuacji w przyszłym roku.

W tegorocznym raporcie przygotowanym przez Diners Club International wynika, że blisko połowo przedsiębiorców uważa swoją kondycję finansową za dobrą. Jednak grupa ta znacząco zmalała. Jeszcze w 2017 roku jako dobrą lub bardzo dobrą sytuację oceniało 67,4 proc. przedsiębiorców. W tym roku udział ich spadł do 65,9 proc.

Jako złą kondycję firmy oceniło tylko niespełna 7 proc. przedsiębiorców, zaś jako bardzo złą blisko 4 proc. W tym roku liczba negatywnie oceniających stan finansowy firmy zwiększyła się.

Źródło: Diners Club Polska

Prąd nie przeraża?

Przedsiębiorcy z optymizmem spoglądają w przyszłość. Blisko jedna trzecia z nich spodziewa się poprawy swojej sytuacji w nowym roku. Natomiast co drugi, uważa że nic się nie zmieni. Jedynie 11 proc. właścicieli firm nie patrzy optymistycznie na nadchodzący rok, choć liczba pesymistów zdecydowanie wzrosła względem ubiegłym roku. Wpływ może mieć nie tylko drożejący prąd, ale i utrzymujące się niskie bezrobocie w kraju.

Źródło: Diners Club Polska

W nadchodzącym roku, tak jak w poprzednich przedsiębiorcy zamierzają skupić się na klientach. Przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych, ale także utrzymaniu obecnych. Za taką polityką firmy odpowiada 67 proc. właścicieli firm.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań i Raportów Społecznych (IBRIS) we wrześniu 2018 r. na podstawie wywiadów z 500. właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania = 4 proc., poziom ufności 0,95.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*