Polska firma ma pomysł na ograniczenie zużycia wody. Pozyskała 6 mln zł na realizację

SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, otrzyma 6,1 mln zł dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Autorski projekt spółki, o całkowitej wartości blisko 8 mln zł, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dotyczy on opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na celu racjonalizację zużycia wody. Obecnie firma tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe m.in. poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. Prace już się rozpoczęły.

27 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została pierwsza częściowa ocena projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Wśród wybranych projektów znalazło się rozwiązanie zaprezentowane przez SoftBlue SA.

– Rekomendacja NCBiR pozwoli nam na uruchomienie kolejnego projektu łączącego nowoczesność technologii i podejście proekologiczne. Dzięki systemowi ekspertowemu rozbioru wody zostaną chociażby ograniczone wycieki. Odbiorcy uzyskają większą świadomość na temat zużywanej wody. Przewagą tego rozwiązania jest rozproszona analityka wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. – To dla nas kolejna szansa na wsparcie rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki oraz duże wyróżnienie, biorąc pod uwagę liczną konkurencję. Wiemy, że w ramach konkursu wpłynęło ponad tysiąc wniosków, natomiast projektów wybranych zostało kilkaset – dodaje.

Realizacja projektu to koszt blisko 8 mln zł. Wartość dofinansowania wynosi 6,1 mln zł.

To nie jedyne przedsięwzięcie SoftBlue, które ma na celu optymalizację zarządzania zasobami wodnymi. Firma technologiczna SoftBlue zbuduje własne Centrum B+R dedykowane między innymi optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji opiewa na ponad 12 mln zł. 6 sierpnia br. spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji. Prace już się rozpoczęły.

Jednocześnie SoftBlue na bieżąco koncentruje się na dalszym rozwoju szerokiego wachlarza produktów w ramach oferty IoT (Internet Rzeczy). Jest to możliwe dzięki przeprowadzonej w lutym br. ofercie publicznej spółki, w ramach której do SoftBlue wpłynęło ponad 10 mln zł. Firma od wielu lat z powodzeniem opracowuje i komercjalizuje różne rozwiązania technologiczne, w tym zaawansowany system AirDron, który służy do precyzyjnego pomiaru stanu zanieczyszczeń powietrza.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*