Polska jest jednym z liderów państw UE pod względem liczby samozatrudnionych

Polska zajęła trzecie miejsce pod względem liczby osób samozatrudnionych wśród państw Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu. Pierwsze miejsce zajęła Grecja, a druga pozycja przypadła Włochom.

Źródło: Eurostat

Według danych Eurostatu samozatrudnieni stanowili w 2016 roku w całej Unii Europejskiej 14 proc. (30,6 mln) wszystkich mieszkańców.  Taką formę zatrudnienia wybierają częściej mężczyźni (67 %), niż kobiety. Jednak co ciekawe większość samozatrudnionych stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat oraz tylko 1/3 z nich posiada wykształcenie wyższe.

Najwięcej osób decydujących się na takie rozwiązanie było w Grecji, gdzie co trzecia osoba prowadziła własną firmę. Na kolejnej pozycji raportu znalazły się Włochy, gdzie samozatrudnionych było 21 proc. Ostatnie miejsce na podium przypadło Polsce z odsetkiem 18 proc. samozatrudnionych. Powyżej średniej samozatrudnionych w Unii Europejskiej, poza czołówką znajdują się jeszcze: Rumunia, Holandia, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Irlandia. Na drugim końcu rankingu znalazły się takie państwa jak: Dania, Estonia, Niemcy, Luksemburg, Szwecja.

Praca na własny rachunek, zgodnie z raportem Eurostat,  dotyczy takich obszarów gospodarczych jak:
•    handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli (4,8 mln osób),
•    rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (4,4 mln osób),
•    budownictwo (3,9 mln osób),
•    działalność profesjonalna, naukowo-techniczna (3,7 mln osób).

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*