Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jaką pomoc będą mogli otrzymać przedsiębiorcy w związku z koronawirusem?

Gdy coraz więcej ludzi unika popularne dotychczas miejsca, coraz więcej przedsiębiorców zaczyna odczuwać negatywne skutki obecności koronawirusa w Polsce. Jednak zapowiedziane zostało już wsparcie dla firm, które znajdą w złej sytuacji.

pomoc dla przedsiębiorców

Fot. Shutterstock/ Deliris

Stale rosnąca liczba nowych zachorowania w Polsce, wzbudza coraz większy niepokój wielu przedsiębiorców. Jednak według wstępnych zapowiedzi rządzących, mają nie zostać oni osamotnieni.

– Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania – wspólnie z MF, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP – pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji – mówi minister Jadwiga Emilewicz. Dlatego rząd podejmuje wszelkie możliwe działania, które minimalizują skutki epidemii. Najważniejsze jest ludzkie zdrowie, ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i minimalizowanie liczby zachorowań — kontynuuje. – Równolegle podejmujemy też wszelkie możliwe działania, by ograniczyć inne negatywne skutki epidemii, w tym te dla polskiej gospodarki, naszych firm i pracodawców — dodaje.

Pomysły zapowiedziane przez polityków:

1. Podatki:

  • wcześniejsze zwroty VAT,
  • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,

2. Poprawa płynności finansowej

  • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
  • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK
  • Udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu.
  • Dopłaty do oprocentowania kredytów — poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię

3. Wynagrodzenie dla pracowników

W przypadku przestojów, przedsiębiorcy może otrzymać wsparcie w wypłacie wynagrodzeń. W takim wypadku właściciel firmy będzie musiał pokryć z własnej kieszeni wynagrodzenie w minimalnej wysokości równej wynagrodzeniu minimalnemu. Ponadto w  takim przypadku pracownik otrzyma dodatkowo świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne

4. Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdej osobie samozatrudnionej jeśli jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.