Pomoc dla prowadzących działalność gospodarczą. 5 tys. zł dotacji, nowe postojowe i co jeszcze?

Bezpośrednia pomoc dla firm i pracowników dotkniętych skutkami pandemii. Kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników. Cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne oraz eliminacja zbędnej biurokracji. Poznaj główne założenia planu przygotowanego przez resort rozwoju dla polskiej gospodarki w dobie COVID-19.

Fot. FORUM/ Szymon Laszewski

Plan dla Pracy i Rozwoju to osłona przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii i przygotowanie gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju. Działania Planu zostały pogrupowane w trzech obszarach.

Bezpośrednia pomoc to pakiet doraźnego wsparcia dla firm na łagodzenie skutków pandemii. W jego skład wchodzą instrumenty tarczy branżowej oraz tarczy finansowej PFR o wartości ok. 40 mld zł. Pomoc ta obejmuje zwolnienia z ZUS, postojowe dla małych firm, dopłatę do 2 tys. zł do każdego miejsca pracy (także na umowę zlecenia), dotacje w wysokości do 5 tys. zł dla mikro- i małych firm, rekompensaty do 70% kosztów stałych dla firm objętych obostrzeniami pandemicznymi, a także korzystnie oprocentowane kredyty inwestycyjne udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju i gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowy kierunek to pakiet działań wspierających firmy w transformacji i dostosowaniu się do potrzeb rynku, a osoby dotknięte bezrobociem w zdobyciu nowych kompetencji lub założeniu działalności gospodarczej. Wśród nich znajdują się m.in. nisko oprocentowane pożyczki i dotacje na założenie firmy („Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”) oraz prowadzony przez PARP program „Nowy Start”, czyli warsztaty i szkolenia eksperckie, które ułatwią ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z programu prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach „Polityki Nowej Szansy”, czyli środków na restrukturyzację firm mających długotrwałe kłopoty z płynnością.

Impuls dla rozwoju to szereg narzędzi, które mają pobudzić procesy inwestycyjne i modernizacyjne w polskich firmach. Wśród nich znaleźć można m.in. ustawy deregulacyjne (opracowywane w ramach przygotowywanej przez MRPiT Tarczy Prawnej), oraz narzędzia cyfryzacji pozwalające na przeniesienie procedur administracyjnych do sieci. Na początku roku wprowadzono nowe prawo zamówień publicznych – zdecydowanie uproszczone, ale też np. dające możliwość stosowania w zamówieniach publicznych zaliczki. Przygotowany został także pakiet na rzecz mieszkalnictwa, a w nim między innymi 1,5 mld zł, jako wsparcie w budowie mieszkań dla gmin, czy ustawa „lokal za grunt”. Oprócz tych rozwiązań powstaje Nowa Polityka Przemysłowa, czyli przemyślany pakiet impulsów rozwojowych dla branż wnoszących największą wartość dodaną w eksporcie. Ważną część w realizacji tej części planu ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dysponują łącznie kwotą 8 mld zł na wsparcie innowacji w polskich firmach. Środki te pomogą firmom w osiągnięciu przewag konkurencyjnych na rynkach światowych. Pełna lista instrumentów realizacji Planu znajduje się na stronie: LiczaSieKonkrety.gov.pl.

Tylko do końca tygodnia pomoc z PFR

Tylko do końca tygodnia mogą składać wnioski o subwencję firmy zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Według danych przedstawionych przez Polski Fundusz Rozwoju do tej pory z pomocy skorzystało w sumie ponad 42 tys. przedsiębiorstw. Maksymalna kwota wsparcia dla mikrofirm wynosi 324 tys. zł. Więcej w przeczytasz w artykule Wnioski o subwencję z PFR do końca tygodnia. Maksymalna kwota dla prowadzących działalność gospodarczą to 324 tys. zł

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*