Kredyt technologiczny – unijne wsparcie dla inwestycji

 

Kto

Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach rynkowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

 

Na co

Może być przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie własnej lub nabytej nowej technologii, w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lubusług. Technologia nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

 

Ile

Kredytem można sfinansować maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wsparcie z UniiEuropejskiej i budżetu państwa stanowi premia technologiczna, której wysokość zależy od:

  • wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie)
  • województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja

Wysokość premii wynosi: 70%, 60%, 50% lub 40% kapitału kredytu technologicznego, lecz niewięcej niż 4 mln złotych.

 

Dostępne środki

Całkowita wartość środków, dostępnych w latach 2007-2013 w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny,wynosi ponad 336 mln euro. Kwota przeznaczona na 2010 r. to ponad 220 mln zł. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Pieniędzy wystarczy dla wszystkich poprawnych formalnie i zgodnych z ustawą projektów.

 

Wnioski o kredyt

Wniosek kredytowy składa się do jednego z 15 banków komercyjnych współpracujących z BGK, lista dostępna na www.bgk.com.pl

 

Wnioski o premię

Wniosek o dofinansowanie składa się do BGK po otrzymaniu promesy kredytu technologicznego.

 

Efekty rzeczowe

Do 20 grudnia br. do BGK złożono już 148 wniosków o przyznanie premii technologicznej. Pozytywnie zweryfikowano 48 projektów, którym udzielono promesy premii technologicznej na łączną kwotę 83 mln zł. Dotychczas 58 wniosków nie spełniło kryteriów i zostało odrzuconych. Łączna wartość kredytów technologicznych udzielonych przez banki współpracujące z BGK przekracza 150 mln zł.Liderami wśród całej piętnastki banków są: Bank PKO BP SA – 32 projekty, Raiffeisen Bank PolskaSA – 28 projektów, następnie Bank Pekao SA – 20 projektów, ING Bank Śląski SA – 18 projektóworaz BRE Bank SA i BPH S.A. po 10 projektów.

 

Zmiana zasad

Przyjęty przez RM na posiedzeniu w dniu 23 listopada br. projekt nowelizacji ustawy z dnia 30 maja2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zakłada szereg zmian korzystnych dla przedsiębiorców, które zwiększą dostępność wsparcia oferowanego przez BGK. Z części zmian wprowadzanych nowelizacją skorzystają także aktualni beneficjenci.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*