Ranking kont firmowych

Ponad 20 tys. zł dotacji z urzędu pracy na założenie firmy. W całej Polsce trwają nabory wniosków

Są pieniądze do pozyskania na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia. W całym kraju trwają nabory w programie, który pozwala pozyskać ponad 20 tys. zł, aby przejść na samozatrudnienie.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Mowa o inicjatywach realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w  ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada przyznawanie bezzwrotnych dotacji na założenie firmy młodym osobom, które pozostają bez pracy. Informacji o terminach naborów osoby zainteresowane muszą szukać w powiatowych urzędach pracy.

22 tys. zł dotacji z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej

Powiatowe placówki mają dowolność jeżeli chodzi o harmonogram i terminy naborów dlatego osoby zainteresowane muszą pytać w urzędach pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Dobrą wiadomością dla tych, którzy nie mieli świadomości istnienia takiego programu jest fakt, że przyznaną pulę urzędy pracy podzieliły na cały rok. To oznacza, że placówki będą organizowały kilka naborów i młodzi bezrobotni wciąż mają szansę na pozyskanie pieniędzy na start w biznesie.

Tak jest na przykład w Opolu, gdzie tamtejszy urząd pracy planuje trzy nabory w tym roku. Jeden właśnie trwa i skierowany jest do bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej. To projekty, w ramach których osoby bezrobotne uczestniczą w inicjatywach mających na celu ich aktywizację.  W przypadku opolskiego programu osoba bezrobotna może liczyć na dotację w kwocie 22 tys. zł. Program realizowany jest w ramach Priorytetu I – Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opolski Urząd Pracy informuje potencjalnych zainteresowanych, że zamierza przyznać co najmniej 30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To oznacza, że pula środków na ten cel to co najmniej 660 tys. zł.

Dla kogo dotacja z PUP

Wsparcie skierowane jest do osób w wieku do 30 lat. O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka  lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych może ubiegać się: bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który:

– nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

– nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złoży oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

lub

– zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej;

– nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

– nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2020. 1444 t .j. ze zm.),

– zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;

– nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Opolski Urząd Pracy poinformował także o terminach kolejnych naborów dla tych osób, które w nie zdążyły w trwającym obecnie złożyć wniosku.

Nabory dla bezrobotnych zainteresowanych założeniem firmy:

– dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach PO WER:

21 – 22 czerwca 2021 (w ramach naboru planuje się przyznać nie mniej niż 30 dotacji)

– dla wszystkich bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy:

7 – 8 października 2021 (w ramach naboru planuje się przyznać nie mniej niż 40 dotacji)

Dotacja plus 2600 zł wypłacane co miesiąc

W ramach tego samego programu nabór wniosków prowadzi także Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Inicjatywa również skierowana jest do osób w wieku poniżej 30 lat zarejestrowanych jako bezrobotne. Różnica polega na tym, że w przypadku realizowanego na ternie województwa łódzkiego programu „Młodzi na start” inicjatywa dotyczy osób, które straciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa. Drugą istotną różnicą jest fakt, że osoba bezrobotna może liczyć na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dodatkowo wypłacane co miesiąc świadczenie pomostowe. Kwota dotacji to 23 050 zł na rozpoczęcie biznesu, a co miesiąc przez okres pół roku beneficjent otrzymuje kwotę 2600 zł. Pieniądze te może przeznaczyć na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem własnej firmy, a więc opłaty, ZUS, wynajem lokalu itd. Nabór wniosków startuje 26 kwietnia i potrwa do 14 maja. Pula środków przygotowana do rozdysponowania między pomysłodawcami to blisko 5,3 mln zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

To tylko dwa wybrane programy skierowane do osób bezrobotnych myślących o podjęciu działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia informacji o terminach i harmonogramach naborów w ich powiatach muszą szukać w lokalnych urzędach pracy. Poniżej przedstawiamy informacje z wybranych urzędów pracy.

Wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, ubiegającego się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, składany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu powinien zawierać następujące dane i informacje:
1) Imię i nazwisko;
2) Adres miejsca zamieszkania;
3) Numer PESEL, jeżeli został nadany;
4) Kwotę wnioskowanego dofinansowania (max 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie);
5) Symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy;
6) Miejsce prowadzenia działalności.
7) Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
8) Szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
9) Proponowane formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
10) Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
11) Informacje o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis.
12) Podpis Wnioskodawcy.

Warszawa

Szydłowiec

Podkarpacie

Blisko 500 tys. założonych firm w 10 lat

Dotacje z urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych to jeden z najpopularniejszych programów wspierających osoby myślące o założeniu własnej firmy. W ciągu ostatnich 10 lat dzięki tej inicjatywie założono 470 tys. nowych firm, które w sumie otrzymały 7 mld zł. Tylko w ubiegłym roku bezzwrotne wsparcie z PUP uzyskało 29 557 bezrobotnych. W sumie na rozpoczęcie działalności gospodarczych ze środków Funduszu Pracy wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wg. Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy popłynęła kwota 622 mln zł

Tutaj przeczytasz jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy.

O programach i inicjatywach, dzięki którym można w roku 2021 pozyskać pieniądze na własny biznes pisaliśmy niedawno w artykule  Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w roku 2021. Lista dostępnych dotacji i programów

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Caramel 23 kwi 2021 (18:19)

POŻYCZKI FINANSOWE HILLTOP

HILLTOP to firma pożyczkowa numer jeden, która udzieli Ci wszystkich rodzajów pożyczek, bez względu na to, jak zły jest Twój wynik kredytowy. Martwisz się, szukając miejsca na dodatkową gotówkę, pośpiesz się i skontaktuj się z nami pod adresem hillto[email protected], aby uzyskać niesamowitą ofertę pożyczki.

Pożyczka na łatwą spłatę długu?
Pożyczka na rozpoczęcie działalności, którą chcesz prowadzić?
Pożyczka na cele edukacyjne?
Pożyczka na zakup mieszkania?
Pożyczka na zakup wymarzonego samochodu?

HILLTOP FINANCE oferuje wszystkie te pożyczki z
Żadnych ukrytych płatności i bardzo mało formalności.
Oferujemy pożyczki w przedziale od 5 000 do 20 000 000 EUR / USD / FUNT
Przy bardzo niskim oprocentowaniu 5%.
Klienci na całym świecie doceniają nasze wysiłki
Zapewniamy, że jesteśmy najlepsi.
Dążymy do utrzymania naszego standardu doskonałości
Oferujemy nasze usługi o każdej porze dnia.

Zrób ten śmiały krok już dziś i skontaktuj się z nami
Jeśli potrzebujesz pożyczki lub pomocy finansowej i
Twoje pozytywne oczekiwania zostaną niezmiernie spełnione.

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

WhatsApp: +1 954417 1149

Z ciepłym namysłem