Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ponad 30 tys. zł dotacji na własny biznes skusiło bezrobotnych. Duży przyrost nowych firm

Ponad 12 tys. bezrobotnych założyło już w tym roku własną działalność gospodarczą ze środków przyznawanych przez powiatowe urzędy pracy. W ciągu miesiąca znacząco wzrosła liczba nowych firm zakładanych przez bezrobotnych za dotacje z PUP. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą się ubiegać osoby bez pracy z pomysłem na biznes to 32 tys. zł. 

Foto: FORUM/ Krzysztof Wierzbowski

Pula środków, która w tym roku trafiła już na konta bezrobotnych chcących przejść na swoje zbliżyła się do 300 mln zł. W ciągu ostatnich 10 lat na ten cel wydatkowano ponad 7 mld zł, za które założono blisko 500 tys. firm.

Bezrobotny zakłada działalność gospodarczą

Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, do których dotarł portal MamBiznes.pl na koniec maja liczba bezrobotnych z dotacją na własny biznes wyniosła 12 281. Tyle osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne zdecydowało się wziąć sprawy w swoje ręce i rozkręcić własną działalność gospodarczą.

Jeszcze pod koniec kwietnia liczba nowych firm założonych przez osoby pozostające bez pracy wynosił 7,5 tys. W ciągu jednego miesiąca nastąpił przyrost o blisko 4 tys. nowych działalności gospodarczych co może być efektem wygaszania programów pomocowych związanych z pandemią koronawirusa i powrotem urzędów pracy do swoich pierwotnych zadań.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł. Jak jednak widać po średniej kwocie wsparcia za pierwszy kwartał roku 2021 maksymalny poziom wsparcia jest rzadko osiągany. Wiąże się to przede wszystkim z możliwościami finansowymi powiatowych urzędów pracy oraz zainteresowaniem tego rodzaju wsparciem. Poszczególne placówki powiatowe chcąc przyznać wsparcie większej liczbie bezrobotnych dzielą pulę na mniejsze kwoty. Stąd średni poziom wsparcia oscyluje sporo poniżej maksymalnego limitu.

Dotacja z PUP – na co można wydać środki:

Pozyskane przez bezrobotnego środki mogą być wydatkowane na poszczególne elementy zawarte we wniosku o dotację. Dotacja z PUP może być przeznaczona na:

– zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności;
– reklamę;
– zakup towarów, materiałów i surowców;
– zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu;
– pomoc prawną oraz doradztwo i konsultacje związane z podjęciem działalności gospodarczej.
– zakup oprogramowania i domeny internetowej;

Wniosek o dotację z urzędu pracy

Bezrobotny zainteresowany dotacją z PUP musi wypełnić formularz, który jest biznesplanem całego przedsięwzięcia. Dokument należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy prowadzi nabory według swojego terminarzu. Informacji o harmonogramie naborów osoby zainteresowane muszą szukać na stronach powiatowych urzędów pracy danej miejscowości. Poniżej przykłady trwających naborów i spotkań informacyjnych.

Dotacja tak, ale pod warunkiem, że:

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Ile firm założonych przez bezrobotnych przetrwało?

W ciągu ostatnich 10 lat dotacje z powiatowych urzędów pracy były najpopularniejszą formą aktywizacji osób przedsiębiorczych, które szukały kapitału na założenie firmy. Wystarczy wspomnieć, że w tym czasie za środki z PUP swój pierwszy biznes założyło 470 tys. bezrobotnych. Pula środków wydatkowana na ten cel wyniosła 8,84 mld zł w ciągu 10 lat. Liczba firm założonych dzięki bezzwrotnym dotacjom to jedna strona medalu. Drugą, o której mówi się rzadziej jest odsetek firm, które po preferencyjnym okresie 12 miesięcy przetrwało na rynku. Jakiś czas temu zadaliśmy to pytanie w ministerstwie i okazało się, że resort bada więc tylko pierwsze 3 miesiące od zakończenia 12-miesięcznego okresu obowiązkowego, ale dalsze losy firm założonych przez bezrobotnych nie są znane. Ile z nich przetrwało więcej niż 15 miesięcy, a ile radzi sobie do dnia dzisiejszego? Jaki odsetek rozwija się, zwiększa przychody i zatrudnia, a jaki zakończyło swój żywot wraz z odcięciem bezzwrotnej kroplówki? Na te pytania nie poznamy odpowiedzi, ponieważ jak poinformowano nas wówczas w resorcie:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi badania mającego na celu monitorowanie działalności gospodarczej firm zakładanych w ramach formy wsparcia – dofinansowanie działalności gospodarczej.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.