Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Pracodawcy i samozatrudnieni zaniżają przychody, żeby wyłudzić postojowe i dofinansowanie

Firmy jednoosobowe oraz przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy realnie nie ucierpieli w wyniku pandemii próbują wykorzystać lukę w programach pomocowych, by uzyskać finansową korzyść. Proceder jest prosty – aby udokumentować spadek przychodów firmy opóźniają fakturowanie w ten sposób zyskują prawo do skorzystania z programów pomocowych.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy masowo ruszyli po finansowe wsparcie mające im pomóc przetrwać najtrudniejszy okres związany z koronawirusem. Jednak elementy tarczy aktykryzysowej są także wykorzystywane przez podmioty, które w czasie zarazy nie utraciły klientów i nie odnotowały spadku przychodów. Zaniżając przychody, wyłudzają nienależną im pomoc.

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS czy dofinansowanie do części kosztów prowadzonej działalności oraz dofinansowanie do pensji pracowników przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wszystkie te elementy łączy jedno – aby skorzystać z tych instrumentów wsparcia jednoosobowa firma lub przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi wykazać spadek przychodów. Jeśli procentowy uszczerbek przychodów spełnia warunki danego programu wówczas taki podmiot może liczyć na zastrzyk finansowy.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

– Jeśli rząd daje taką możliwość to dlaczego z niej nie skorzystać można wyczytać na facebokowych grupach. Samozatrudnieni tłumnie ruszyli po 5 tys. pożyczki, które nie było w zasadzie obwarowane żadnymi warunkami, ale skoro jest możliwość to idą za ciosem. Niektórzy dostrzegli lukę i stosują prosty mechanizm. W kwietniu nie mogli wnioskować o postojowe z ZUS(2080 zł) bo ich przychody w marcu wzrosły. Aby sztucznie obniżyć przychody umawiają się ze swoimi klientami, że faktury kwietniowe wystawią dopiero w maju. Dzięki temu w księgach pojawi się upragniony spadek przychodów uprawniający do ubiegania się o postojowe. O postojowe firma może wnioskować co miesiąc, ale musi wykazać, że sytuacja nie uległa poprawie. Firma, która „przeniosła” fakturowanie” na kolejny miesiąc nie może już wnioskować o wsparcie. Chyba, że pozorowany spadek przychodów utrzyma także na następny miesiąc. Wówczas zyskuje co najmniej dwa świadczenia postojowe.  Podobny mechanizm dotyczy dofinansowania do pensji pracowników przyznawanego przez urzędy pracy. W ramach tego programu firma zatrudniająca pracowników, która wykaże spadek obrotów może uzyskać środki na wypłatę wynagrodzeń.

Wybrane programy pomocowe, w których dofinansowanie uzależnione jest od spadku przychodów

1. Świadczenie postojowe dla jednoosobowych firm

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł

Dla kogo: dla samozatrudnionych, których przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł

Dla jednoosobowych firm rozliczających się kartą podatkową oraz zwolnionych z opłacania podatku VAT.

Jeżeli właściciel firmy chce skorzystać z dofinansowania postojowego w kolejnym to musisz złożyć oświadczenie, że sytuacja finansowa przedstawiona we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wniosek: składany w ZUS

2. Dofinansowanie do prowadzonej działalności dla jednoosobowych firm
Dla kogo: samozatrudnieni mogą uzyskać wsparcie finansowe w sytuacji spadków obrotów wynikających z pandemii. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

– co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
– co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
– co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.

Na jaki okres: Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Wniosek: składany w urzędzie pracy

3. Dofinansowanie do pensji pracowników dla pracodawców

Dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Udzielane maksymalnie przez 3 miesiące.

Dla kogo: Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczych, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Wniosek: składany w urzędzie pracy

Sprawdź, także jak skorzystać z różnych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Robert 5 maj 2020 (12:51)

ZUS grzebie się z głodu można paść papiery ok a miesiąc mija