Prawie 650 mln zł dla 132 projektów w konkursie „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs „Badania na rynek”, w którym przedsiębiorcy MŚP złożyli łącznie 660 wniosków o dofinansowanie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych. 132 z nich spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały rekomendację do dofinansowania. Wartość wsparcia wyniosła prawie 650 mln zł. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Fot. Shutterstock/ Daniel Krason

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs „Badania na rynek” w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W konkursie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy złożyli 660 wniosków, z czego 595 podlegało ocenie merytorycznej. 132 wnioski spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały rekomendację do dofinansowania. Wartość wsparcia dla tych projektów to prawie 650 mln zł. Firmy MŚP ubiegały się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R.

– Projekty, które otrzymają dofinansowanie, dotyczą wdrożeń w różnych gałęziach gospodarki. To pokazuje, że prace związane z badaniami i rozwojem mogą być podstawą innowacji bez względu na sektor czy obszar, w którym działa firma – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Najwięcej zwycięskich wniosków związanych jest z branżami: budowlaną, spożywczą, produkcji i eksploatacji maszyn, wyrobów z tworzyw sztucznych, papieru i drewna. Projekty będą realizowane w całej Polsce. Największa liczba pomyślnych wyników pochodzi z województwa małopolskiego (18 projektów) oraz mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego (po 14 projektów). Wśród wnioskodawców-laureatów najwięcej jest firm średnich (66 projektów), a najmniej mikro przedsiębiorców (13 projektów).

PARP planuje zawarcie umów z MŚP do końca 2021 r. Przedsiębiorcy mają czas na realizację swoich projektów do 31 grudnia 2023 r.

– Rozstrzygnięty konkurs jest 18. przeprowadzonym w ramach poddziałania 3.2.1 POIR, które zostało uruchomione w 2015 r. We wszystkich konkursach złożono łącznie 2425 wniosków na kwotę ponad 22 mld zł. Finalnie, do dofinansowania wybrano 648 projektów na kwotę prawie 5,5 mld zł. Dotychczas zakontraktowano ponad 430 projektów, z których ponad 180 zostało już zrealizowanych – podsumowuje Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*