Prezes ZUS o zmianach w opłacaniu składek przez przedsiębiorców

Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązane odprowadzać firmy. Opłacanie składek będzie więc znacznie uproszczone – podkreśla w rozmowie z IAR prezes ZUS Gertruda Uścińska. Jak wyjaśnia, obecnie przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, kolejną na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i czwartą na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli zatrudnia w szczególnych warunkach. Od stycznia będzie jeden przelew, który rozdysponowany zostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Foto: FORUM/ Adam Chełstowski

Płatnicy mają już nadany przez ZUS numer rachunku składkowego, a informacje o indywidualnych numerach rachunku do wpłat Zakład rozesłał do przedsiębiorców listem poleconym – informuje profesor Uścińska. Dodaje, że nie wszystkie wysłane listy zostały przez przedsiębiorców odebrane. Spośród 3 milionów 600 tysięcy listów zwrócono około 450
tysięcy – wyjaśniła profesor Uścińska. Dodała, że przyczyny zwrotu to najczęściej zmiana adresu, brak możliwości zidentyfikowania odbiorcy, brak pełnych danych czy niedoręczenie przesyłki. ZUS wszystkie te przypadki analizuje i ponownie, tym razem zwykłym listem rozpoczyna rozsyłanie numerów rachunków składkowych

Prezes ZUS zaznaczyła, że ważne jest, by każdy przedsiębiorca sprawdził, czy ma uporządkowaną sytuację w opłacaniu składek, gdyż ze składek bieżących w pierwszej kolejności uzupełniane będą zaległości. Zaapelowała też do nieaktywnych płatników, którzy zaprzestali działalności gospodarczej, ale nie wyrejestrowali jej, by zainteresowali się, co dzieje się na ich koncie w ZUS.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) /Elżbieta Łukowska/dw

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*