Prezes ZUS: wprowadzenie e-składki poprawiło ściągalność składek

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło do dzisiaj o 11 procent składek więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska powiedziała IAR, że ściągalność składek poprawiło przede wszystkim wprowadzenie e-składki czyli indywidualnych numerów rachunku do wpłat składek ubezpieczeniowych. Poinformowała, że w styczniu wpłynęło 18 miliardów 800 złotych, w lutym 21 miliardów 200 złotych a raport z dzisiejszego poranka wskazuje na 21 miliardów złotych. „Z tytułu e-składki wpłynęło więc w tym roku powyżej 60 miliardów złotych” – wyjaśniła prezes ZUS.

Foto: FORUM/ Adam Chełstowski

Od nowego roku zmienił się sposób opłacania składek do ZUS. Przedsiębiorcy mogą to zrobić jednym przelewem na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązani odprowadzać. Podziałem składki zajmuje się sam ZUS. Wcześniej przedsiębiorca odprowadzał składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, kolejną na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
. A jeśli zatrudniał osoby w szczególnych warunkach, kolejną składkę odprowadzał na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przeczytaj na MamBiznes.pl Jak działa e-składka ZUS dla przedsiębiorcy?

Od nowego roku, po wprowadzeniu e-składki ZUS zalicza bieżące wpłaty na poczet zaległości w opłacaniu składek. Zaksięgowanie choćby tylko części przelewu na poczet zaległości oznacza utratę ubezpieczenia chorobowego. ZUS wysłał ostatnio 136 tysięcy listów do przedsiębiorców, którzy mają zadłużenie – poinformowała prezes Gertruda Uścińska. Zaznaczyła, że w każdym oddziale ZUS są doradcy dla płatników składek. W sumie przeszkolono 500 doradców i zadłużeni mogą liczyć na poradę, jak można wyjść z zadłużenia. „Można na przykład wejść z ZUS-em w układ ratalny” – zaznaczyła profesor Uścińska. Dodała, że dzięki temu Zakład wstrzymuje naliczanie odsetek od długu.

Prezes ZUS podkreśliła, że na dobrą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływa również bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące zarobki.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbiet
a Łukowska/dyd

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*