Przedsiębiorcy mogą wnioskować o niższe składki na ZUS w roku 2021. Termin mija 1 lutego

Składki na ZUS to zmora wielu przedsiębiorców oraz bariera dla tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Nie zawsze te obawy są uzasadnione zwłaszcza, że obowiązuje półroczne zwolnienie z opłacania składek na ZUS, a następnie preferencyjne zasady odprowadzania składek przez kolejne 2 lata. Od ubiegłego roku obowiązuje także tzw. Mały ZUS Plus, który jest ukłonem w stronę jednoosobowych firm generujących w roku mniejsze dochody.

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wraz z nowym rokiem przedsiębiorcy mogą składać wnioski, które umożliwią płacenie składek na zasadach Małego ZUS Plus. Instrument ulgi w składkach nie obejmuje obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Czas zgłoszenie w tym roku mija 1 lutego 2021 roku. Kto może skorzystać z ulgi i po spełnieniu jakich warunków?

Dla kogo Mały ZUS Plus?

Z dobrodziejstwa małego ZUS plus skorzystać mogą właściciele firm, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Właściciel firmy, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi”.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka wysokość składki dla małego ZUS Plus?

Należy pamiętać, że to jakie składki zapłaci przedsiębiorca korzystający z małego ZUS plus Szefowa ZUS przypomina, że kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. „Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku)” – mówi.

Z małego ZUS Plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali kartę podatkową oraz jednocześnie nie są „vatowcami”. Wyłączone są także osoby, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Rozwiązanie małego ZUS plus nie obejmuje osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Mały ZUS Plus w pigułce

– Wielkość rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tys. zł lub/i nie może przekroczyć 6 tys. zł w skali miesiąca

– Minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni

– Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku

– Maksymalny czas korzystania z Małego ZUS-u Plus wynosi 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia składki

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*