Przedsiębiorcy przygnieceni przez składki na ZUS

Polscy przedsiębiorcy, szczególnie o niskich dochodach są bardzo obciążeni podatkami, jak i składkami – wynika z analiz Ministerstwa Finansów. Resort przygotował raport „Wybrane aspekty systemu podatkowo-składkowego na podstawie danych PIT i ZUS 2016”. 

W ciągu 10 lat składki na ZUS wzrosły o 55 proc. Doprowadziło to, jak pokazał raport przygotowany przez resort finansów, do bardzo dużego obciążenia przedsiębiorców nie tylko składkami na ubezpieczenie społeczne, ale również podatkami, w szczególności w grupie podmiotów o niskich dochodach. Warto zauważyć, że przeanalizowano rok 2016, a więc jeszcze przed wejściem tzw. małego ZUS-u, który miał pomóc małym przedsiębiorcom.  Z tego rozwiązania skorzystało blisko 130 tys. podmiotów gospodarczych.

Obciążenie podatkowo-składkowe przedsiębiorców (bez FP i FGŚP); Fot. MF

Jeśli przyjrzymy się nieco innemu wykresowi, obrazującemu obciążenie podatkowo-składkowe (bez FP i FGŚP) względem dochodu, można zaobserwować, że część przedsiębiorców musiało dopłacać do swojego biznesu, aby opłacić składki społeczne i podatki. Obciążenie podatkowo-składkowe przedsiębiorców osiągających niskie dochody przekraczało w 2016 roku nawet 170 proc. ich dochodu.

Obciążenie podatkowo-składkowe (bez FP i FGŚP) względem dochodu i średnia dochodu osób o dochodzie wyłącznie z działalności gospodarczej w grupach centylowych; Fot. MF

Najwyższe dochody w biznesie w połowie wieku

Jak wskazało przed rokiem badanie Harvard Business Review, firmy prowadzone przez osoby w wieku 45 lat mają największe prawdopodobieństwo zbudowania zyskownego i trwałego przedsiębiorstwa. Wynik tego badania potwierdziły analizy resortu finansów. Największe dochody z działalności gospodarczej mogą liczyć osoby w wieku 45-60 lat. Natomiast najniższych zysków mogą spodziewać się osoby młode, tj. do 25 roku życia.

Dochód osób prowadzących działalność gospodarczą po wieku; Fot. MF

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*