Przez 10 lat składki na ZUS wzrosły o 55 proc. W 2019 pęknie bariera 1300 zł

Od stycznia firmy działające dłużej niż 2 lata zapłacą wyższe składki na ZUS. Dla przedsiębiorców rosnące obciążenia wobec ZUS nie są niczym nowym. W ciągu ostatnich 10 lat składki wzrosły o 55 proc.

Wraz z przyjęciem projektu ustawy budżetowej na rok 2019 stało się jasne, że ponownie wzrosną obciążenia dla dojrzałych firn. Pęknie bariera 1300 zł, ale warto także przypomnieć jak składki rosły w ostatnich latach.

Sprawdź także W 2019 roku kwota wolna w UK wrośnie do 12500 funtów, a w Polsce?

Wyższe składki na ZUS w przyszłym roku to pokłosie ustalanego przez rząd przeciętnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie o 322 zł do poziomu 4765 zł. Od 60 proc. tej kwoty (a więc 2859 z) liczone są składki na ubezpieczenie społeczne. Zakładając taką podstawę przedsiębiorca działający na rynku dłużej niż 2 lata zapłaci o 65,87 zł więcej składek. Łącznie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne co miesiąc z konta firmy wyjdzie przelew na kwotę 974,65 zł. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość poznamy w styczniu. W roku 2018 wynosi ona 319,94 zł i co roku rośnie mniej więcej o 10 zł. To z kolei oznacza, że suma składek społecznych (974,65) i zdrowotnej(ok. 330 zł) przekroczy w przyszłym roku barierę 1300 zł.

źródło: opracowanie własne MamBiznes.pl, * – prognoza

W porównaniu do roku obecnego składki wzrosną o około 5,8 proc. Przez ostatnie 10 lat zobowiązania przedsiębiorców wobec ZUS powiększyły się po 55%. W 2010 roku przedsiębiorcy płacili dokładnie 839,06 zł wszystkich składek, by w przyszłym roku zapłacić wspomniane już ponad 1300 zł. Najwyższy przyrost obciążeń wobec ZUS przypadł na rok 2012 kiedy z poziomu 890,14 zł składki wzrosły aż o 90 zł. Wszystko za sprawą podniesienia przez ówczesny rząd składki rentowej z 6 do 8 proc. W późniejszych latach składki rosły średnio o 5 proc. rocznie. Przeczytaj także:

Grzegorz Marynowicz
MamBiznes.pl