Raport PARP. Blisko 100 proc. polskich firm postawiło na szerokopasmowy internet

W pandemicznym 2020 r. wykorzystanie technologii cyfrowych odegrało bardzo istotną rolę w biznesie. Szybki przepływ informacji dzięki technologiom, umożliwiał natychmiastowe działania przedsiębiorstwom oraz podejmowanie kluczowych decyzji. Na dostęp do internetu poprzez łącze szerokopasmowe zdecydowało się w 2020 roku 98,6 proc. przedsiębiorstw w Polsce, a 95 proc. przedsiębiorstw zastosowało środki bezpieczeństwa ICT – wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fot. thetaXstock

W 2020 r. najczęściej stosowanymi środkami bezpieczeństwa ICT w Polsce były: bieżąca aktualizacja oprogramowania oraz uwierzytelnianie silnym hasłem (odpowiednio 83,1 proc. i 8 proc.). Mniej popularne było wykonywanie zapasowych kopii danych i przekazywanie ich do innych lokalizacji (61,3 proc.), natomiast najrzadziej korzystano z identyfikacji i uwierzytelniania metodami biometrycznymi (7,1 proc.).

Środki bezpieczeństwa ICT wykorzystywano najczęściej w dużych przedsiębiorstwach (99,6 proc.), zwłaszcza w sekcji finanse i ubezpieczenia (99,5 proc.). W 2020 r. 28,4 proc. przedsiębiorstw przeprowadziło audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego firmy. Najczęściej przeprowadzały je podmioty duże (70,8 proc.), a najrzadziej małe (23,7 proc.).

W 2020 r. 16,6 proc. przedsiębiorstw wykorzystywało w swojej działalności „inteligentne” urządzenia lub systemy połączone ze sobą za pośrednictwem internetu. Pod względem klasy wielkości najczęściej były to podmioty duże (39,7 proc.). Najczęściej wykorzystywanym sposobem korzystania z Internetu rzeczy w 2020 r. była łączność za pośrednictwem czujników monitorujących stan techniczny maszyn, urządzeń i pojazdów (12,7 proc.). Z tego typu systemów najczęściej korzystały firm duże (30 proc.). Najrzadziej polskie przedsiębiorstwa używały systemów opartych o czujniki lub etykiety RFID używane w celu monitowania lub automatyzacji procesów produkcyjnych (2,2 proc.).

Przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 24. edycja „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” powstała na podstawie danych statystycznych przygotowanych na potrzeby Raportu przez GUS, danych publicznie dostępnych oraz wyników badań własnych PARP.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*