Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Złożono 80 wniosków o dotację

30 września br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w 7. rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Fot. Shutterstock/ whitelook

O dofinansowanie swoich biznesów wystąpiły aż 83 młode firmy, a łączna kwota wnioskowanego wsparcia przekroczyła 81 mln zł. Ponadto, z uwagi na utrudnienia spowodowane COVID-19, wnioski poszczególnych spółek będą mogły zostać złożone w późniejszym czasie, tj. do 14 października br. Część firm skorzystała bowiem z prawa – wprowadzonego w czasie pandemii – do przedłużenia o 14 dni terminu złożenia wniosku.

Obecnie trwa 8. runda naboru, która zakończy się 14 listopada br. W ramach konkursu przewidzianych jest jeszcze 9 kolejnych rund, a ostatnia z nich zakończy się 30 grudnia 2021 r.

Informacje o programie:

Konkurs skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw typu startup, które z powodzeniem ukończyły proces inkubacji w jednej z sześciu „Platform startowych”, i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematycznie zwiększać sprzedaż.

Otrzymane dofinansowanie spółki będą mogły przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych.

W programie można się ubiegać o maksymalne dofinansowanie w wysokości 1 mln zł, przy czym wkład własny musi stanowić minimum 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Zwiększony budżet konkursu wynosi 390 mln zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*