Rusza program akceleracyjny dla przedsiębiorstw społecznych

NESsT, Impact Inwestor finansujący przedsiębiorstwa społeczne na wczesnym etapie rozwoju oraz IKEA Social Entrepreneurship połączyły siły, żeby wzmocnić 10 firm społecznych z Polski i Rumunii i pomóc w skalowaniu ich działalności.

Fot. Shutterstock/ fizkes

Przedsiębiorcy społeczni, którzy chcą rozwinąć swój biznes dzięki dopasowanemu do ich potrzeb doradztwu i finansowaniu ze strony NESsT i IKEA Social Entrepreneurship mogą składać wnioski o dołączenie do trzyletniego programu akceleracyjnego do 3 maja 2021 r.

Celem współtworzonego przez NESsT i IKEA Social Entrepreneurship programu jest zapewnienie zatrudnienia, dostępu do lepszych możliwości pracy i zwiększenia zarobków dla 1200 osób wywodzących się z grup szczególnie wrażliwych, w tym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem, kobiet zagrożonych wykluczeniem, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości etnicznych, migrantów i uchodźców oraz drobnych rolników.

Działające lokalnie przedsiębiorstwa społeczne mają szczególne kompetencje do tego, aby poprawić sytuację społeczności o niskich dochodach, wykluczonych i najbardziej wrażliwych na zmiany środowiskowe. Firmy te są zakorzenione lokalnie, cieszą się zaufaniem swoich społeczności i zbudowały biznesy społeczne zgodne z najlepszym interesem swoich członków.

NESsT, Impact Inwestor finansujący przedsiębiorstwa społeczne na wczesnym etapie rozwoju oraz IKEA Social Entrepreneurship połączyły siły, żeby wzmocnić i pomóc w skalowaniu 10 firm społecznych z Polski i Rumunii. Program będzie łączył wiedzę biznesową i obserwacje pracowników IKEA z doświadczeniem NESsT dotyczącym inwestycji w przedsiębiorstwa społeczne, aby wesprzeć 10 wiodących biznesów społecznych w osiągnięciu większego impact’u. Każdy przedsiębiorca zakwalifikowany do programu otrzyma elastyczne finansowanie połączone ze wsparciem w obszarach modelowania biznesowego i finansowego, zarządzania finansami, zarządzania ludźmi, struktury zarządczej, marketingu i sprzedaży, komunikacji, pomiaru wpływu społecznego i środowiskowego, a także gotowości inwestycyjnej i wsparcia w dostępie do nowych źródeł finansowania.

Oprócz poprawy możliwości utrzymania dla ludzi z grup szczególnie wrażliwych program będzie traktował priorytetowo przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się kwestiami zmian klimatycznych, które są spowodowane nieodpowiedzialnym korzystaniem przez człowieka ze środowiska naturalnego. W kontekście Polski i Rumunii problem ten jest związany z nadmierną zależnością od przemysłu węglowego, a przejawia się w szczególności w złej jakości powietrza.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*