Ruszają kolejne dotacje dla osób prowadzących firmę. Nabór trwa do połowy lutego

Małe i średnie firmy mogą skorzystać z kolejnego programu skierowanego do podmiotów stawiających na nowatorskie rozwiązania. Ruszył nowy nabór wniosków w programie „Badania na rynek”, w którym przedsiębiorstwo może pozyskać od 1 mln euro do nawet 50 mln euro na projekt wykorzystujący i wdrażający wyniki prac badawczych.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Dofinansowanie dla firmy może sięgnąć maksymalnie 80 proc. wartości projektu. Inicjatywa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski do 17 lutego.

O dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych mogą się starać firmy z sektora MŚP, działające na terenie Polski, które zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

Na przedsiębiorców czeka spora pula środków. Do rozdysponowania pomiędzy właściciela firm jest pół miliarda złotych, ale 65 mln zł z tej puli trafi do przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego. O skali wsparcia decyduje lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa, które stara się o dofinansowanie. Proces lub produkt, na który wsparcie ma zostać przeznaczone musi być innowacyjny co najmniej na poziomie kraju. Firmy mogą otrzymać środki z funduszy unijnych na pokrycie maksymalnie 80 proc. wartości projektu, przy czym koszty kwalifikowalne powinny mieścić się między 1 mln zł a 50 mln EUR. Na usługi doradcze i na prace rozwojowe może zostać przeznaczone po 1 mln zł.

Inicjatywa PARP ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy tego rodzaju prace zakupili.

Na co można przeznaczyć dotację?

Otrzymane fundusze będą mogli przeznaczyć na kupno maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót budowlanych czy budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

Komentarze

Avatar

Agus 22

13 stycznia 2021 Odpowiedz

Tak wszystko ws,ystkim ale pomoc nie obejmuje karty podatkowej to co to za pomoc czy przedsiębiorcy rozliczający się w tej formie sa z 8nnej maki lepieni.

Avatar

Sławomir Kobosa

14 stycznia 2021 Odpowiedz

Jestem zainteresowany

Avatar

Magdalena Troszczyńska

14 stycznia 2021 Odpowiedz

Szukam firmy, która pomoże nam ze wdrożeniem projektu.

Avatar

Pilch Kazimierz

14 stycznia 2021 Odpowiedz

Witam jestem zainteresowany dotacją firmę prowadzę od rok 2007 pkd 43.31.z Tynkowanie na chwile obecną wykonuję elewacje na budynkach wielorodzinnych gdzie trzeba dużą ilość rusztowań interesuje mnie dofinansowanie do rusztowań pozdrawiam PPUH Kazex nip 7941026426

Avatar

Larysa Szewczak

16 stycznia 2021 Odpowiedz

Podszebuje konsultacje w sprawie doradztwo

Avatar

Lilla

18 stycznia 2021 Odpowiedz

A co z firmami sprzątającymi, jesteśmy bez grosza a opłaty trzeba robić i żyć, Chyva musimy kraść żeby przeżyć

Komentarze

Pozostaw odpowiedź Magdalena Troszczyńska Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*