Rzecznik MŚP ma uwagi do ustawy o ochronie zwierząt. „Daleko idąca ingerencja w prowadzenie działalności”

Nie milknie dyskusja wokół kontrowersyjnego projektu dotyczącego wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt. Uchwalona przez Sejm ustawa najmocniej dotykająca branży futrzarskiej stała się przyczyną sporu w obozie rządzącym. Do zapisów, które będą procedowanie teraz w Senacie odniósł się także Rzecznik Małych i Średnich firm.

Zdaniem Rzecznika MŚP projekt daleko ingeruje w prowadzenie działalności gospodarczej, a co za tym idzie powinien mieć dłuższy okres przejściowy. Przedstawiciel małych i średnich firm wskazuje, że także kwestie rekompensat i odszkodowań powinny zostać bardziej doprecyzowane.

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 378, 597 i 625, druk senacki nr 209; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada, jak wskazuje jego uzasadnienie, „wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu”. Nie kwestionując założeń i idei Projektu, Rzecznik MŚP dostrzegł jednakże pewne problematyczne z punktu widzenia zasad wykonywania działalności gospodarczej rozwiązania, jakie przewiduje – czytamy w informacji, którą rozesłało biuro Rzecznika MŚP.

Dalej biuro informuje, że w związku z powyższym, pismem z dnia 22 września 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP uwagi do Projektu. Rzecznik MŚP wskazał w pierwszej kolejności, że w przypadku tak daleko idącej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej, jaką zakłada Projekt, przyjęty roczny termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji uznać należy za zbyt krótki i powinien ulec on wydłużeniu do 5 lat od dnia ogłoszenia, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika MŚP niezbędne jest doprecyzowanie zasad i gwarancji wysokości przyznawanych rekompensat dla przedsiębiorców tzw. branży futerkowej, przedsiębiorców prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt czy wykonującym ubój rytualny, które powinny wynieść całkowity koszt utraty możliwości prowadzenia działalności objętej zakazem.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*