Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Są dotacje dla firm na szkolenia w czasie pandemii. Nawet 80 proc. dofinansowania

Nawet 80 proc. dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych mogą uzyskać przedsiębiorcy w ramach programu „Kompetencje dla sektorów. Zadanie COVID-19”. Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich firm zainteresowanych pozyskaniem środków na pokrycie kosztów szkoleń, które pomagają prowadzić działalność gospodarczą w czasie pandemii.

Fot. Shutterstock/ Piotr Latacha

Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii COVID-19, która pogorszyła sytuację firm. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet projektu finansowanego z POWER to ok. 57 mln zł. FIrmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia mają czas na złożenie wniosku do 22 marca.

Pomoc przyznawana jest na zasadach refundacyjno-zaliczkowych. Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które stanowią platformę współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach i wyznaczanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych sektorach polskiej gospodarki.

Jakie branże mogą skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych usług, z których chce skorzystać firma. Po stronie przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie zostaje zorganizowanie 20 proc. wkładu własnego. Pomoc finansowa przyznawana jest w modelu refundacyjno-zaliczkowym co oznacza, że przedsiębiorca ubiegający się o zastrzyk kapitału część środków otrzymuje przed zapłatą za usługę, z której chce skorzystać. Program „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” skierowany jest do firm prowadzących działalność w 13 wyszczególnionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości branżach.

Lista branż programu „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” :
– IT
– opieka zdrowotna i pomoc społeczna
– żywność wysokiej jakości
– komunikacja marketingowa
– odzysk surowców
– finansowa
– cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja
– przemysł chemiczny
– motoryzacja
– chemia
– gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
– handel
– przemysł kosmiczny i lotniczy
– usługi rozwojowe

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Zabiegi o uzyskanie dofinansowania firma musi rozpocząć od wypełnienia formularza rejestracyjnego, który można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W trakcie uzupełniania wniosku przedsiębiorca wskazuje branżę, w której działa dzięki czemu operator obsługujący dany sektor może się z nim skontaktować. Komunikacja jest potrzebna ponieważ rolą operatora jest sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo spełnia warunki uczestnictwa w programie. Drugim zadaniem operatora jest odpowiednie zdefiniowanie potrzeb firmy oraz dobranie najbardziej pasujących usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. To właśnie z tego katalogu ofert usług szkoleń i doradztwa dostępnego tutaj może wybierać przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie.

Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy

Rodzaj wsparcia: dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych

Kwota dotacji: maksymalnie do 80 proc. wartości zakupionych usług

Wkład własny: 20 proc.

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pierwszy nabór wniosków wystartował 22 września i został przedłużony. Na złożenie dokumentów wnioskujących o dofinansowanie przedsiębiorcy mają czas do 22 marca.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.