Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w czerwcu. Lista dotacji i innych programów

Brak kapitału to jedna z głównych barier dla osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wbrew pozorom programów i inicjatyw skierowanych do przedsiębiorczych i umożliwiających pozyskanie zastrzyku gotówki na rozkręcenie własnego biznesu jest całkiem sporo. Oto, gdzie są pieniądze na założenie działalności gospodarczej. Skąd kapitał na własną firmę?

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Pieniądze na założenie firmy można zdobyć w różnej formie. Obecnie na osoby przedsiębiorcze czekają zarówno dotacje, atrakcyjnie oprocentowane pożyczki, fundusze europejskie, ale także programy, które pomysłodawcy proponują nie tylko pieniądze, ale także często równie ważne know-how czy zaplecze eksperckie. Oto lista dostępnych aktualnie możliwości zdobycia kapitału na założenie firmy.

Bezzwrotna dotacja z urzędu pracy

W całej Polsce powiatowe urzędy pracy prowadzą nabory wniosków o dotacje na założenie firmy. Finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii program skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które myślą o założeniu własnej firmy. W ramach inicjatywy bezrobotny może pozyskać bezzwrotne wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł.

Z tych danych wynika, że do końca kwietnia powiatowe urzędy pracy wydatkowały na bezzwrotne dotacje kwotę 169,1 mln zł. Te środki popłynęły na konta 7551 bezrobotnych, którzy rozpoczęli swoją przygodę z własną firmą. Dla porównania do końca marca liczba firm założonych przez bezrobotnych za dotacje z PUP wynosiła 3,5 tys. Średnia kwota przyznanego wsparcia wyniosła w skali kraju 22 tys. zł.

Prawie 110 tys. zł pożyczki na działalność gospodarczą

Studenci, absolwenci uczelni oraz osoby bezrobotne mogą skorzystać Dla osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej przeznaczony jest z kolei program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa pozwala pozyskać atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę na uruchomienie własnego biznesu. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego za środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Górny limit wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć 20-krotności tego parametr co oznacza, że w roku 2021 początkujący przedsiębiorca może pozyskać dokładnie 109 159,60 zł.

W tym roku do młodych przedsiębiorców w ramach programu trafi 50 mln zł. W ubiegłym roku z tej formy aktywizacji przedsiębiorczości skorzystało 647 osób, które założyły własną działalność. Pozyskane środki młody przedsiębiorca musi zwrócić w ciągu maksymalnie 7 lat.

– maksymalna kwota pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
– oprocentowanie – 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku
– brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
– okres spłaty pożyczki do 7 lat
– karencja w spłacie do 1 roku

Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek w całym okresie finansowania. Osoby wnioskujące o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej są zobowiązane złożyć oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczki nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych, tj. na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie danego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych przez PUP.

250 tys. wsparcia dla innowacyjnej firmy

Młode, innowacyjne przedsięwzięcia o wysokim poziomie ryzyka mogą skorzystać z inicjatywy ScaleUp. Program realizowany przez kilka podmiotów wyłonionych przez PARP  pozwala pozyskać start-upom Jest to inicjatywa dla startupów, które pod okiem dużych firm oraz inwestorów uczestniczą w programach akceleracyjnych. Silny nacisk położony jest właśnie na współpracę autora pomysłu z dużym podmiotem, z którym można wypracować synergie i najlepsze rynkowe rozwiązania. Koncepcja zakłada udzielenie wybranym startupom zarówno wsparcia finansowego, jak i dostęp do mentorów, którzy będą się dzielić wiedzą ze wszystkich dziedzin niezbędnych przy prowadzeniu biznesu. Pojedynczy projekt może uzyskać dotację w kwocie 200 tys. zł oraz dodatkowo 50 tys. zł w postaci usług. Poszukiwane są przede wszystkim spółki z takich obszarów jak: Internet, biotechnologia, energetyka, chemia, robotyka.

Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach ScaleUp jest program Polska Przedsiębiorcza. Celem jest łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw. Program zakłada przeprowadzenie 6 rund naboru i akceleracji trwających po 6 miesięcy. Na liście firm, z którymi start-upy mogą nawiązać współpracę znajdują się:  Ladros S.C. A. Lewczyk A Lewczyk, Polimer Sp. z o.o., Laude Smart Intermodal S.A., Bank Spółdzielczy w Toruniu, To be announced (TBA), J.M. Zdanowscy Sp. j. (właściciel marki Wierzejki), Putka Sp. z o.o. Sp. k., Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. kom., Zakłady Mięsne „Olewnik” BIS Sp. z o.o.. W sumie wsparcie uzyska 40 start-upów, które przejdą 12 miesięczną akcelerację we współpracy z dużym podmiotem.

54 tys. zł na start w biznesie

W sumie 54 tys. zł zastrzyku gotówki jest do pozyskania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez osoby pozostające bez pracy. W ramach inicjatywy Innowacyjny Biznes II pomysłodawca otrzymuje jednorazową dotację oraz dodatkowo pomostowe świadczenie wypłacane przez cały rok. Uczestnik programu pozyskuje jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej – Organizatorzy zapewniają dotację w kwocie wynoszącej 23 050 zł, za którą bezrobotny może zakupić niezbędne aktywa czy też środki obrotowe do prowadzenia firmy. Oprócz tego beneficjent programu otrzymuje na swoje konto co miesiąc przelew w kwocie 2600 zł. Tak zwane wsparcie pomostowe wypłacane jest przez 12 miesięcy. To oznacza, że przez rok założyciel firmy otrzymuje w sumie 31 200 zł wsparcia pomostowego. Środki te może przeznaczyć na bieżące wydatki w firmie. To wsparcie dla każdej osoby zakwalifikowanej objęciem dotacją i stanowi dodatkową nieopodatkowaną pomoc finansową.

W sumie beneficjent inicjatywy Innowacyjny Biznes II w ramach całego programu otrzymuje dokładnie 54 250 zł wsparcia w formie gotówki, która trafia na konto młodej firmy założonej przez bezrobotnego. Do tego dochodzą także inne korzyści wynikające z uczestnictwa w programie. Za jednorazową dotacje można zakupić niezbędne aktywa do firmy: potrzebny sprzęt, maszyny, umeblowanie biura itp. Za te pieniądze można również kupić środki obrotowe, materiały i półprodukty. Można także sfinansować niezbędne szkolenia i kursy. Z kolei pieniądze wypłacane w formie comiesięcznego świadczenia pomostowego założyciel firmy może opłacić składki ZUS przedsiębiorcy, usługi księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem służbowym i inne podobne koszty – w kwotach netto.

Pomysł na biznes pod skrzydłami Platformy Startowej

Cel: Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

Dla kogo: Każdy pomysłodawca (zespół pomysłodawców), który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co może liczyć pomysłodawca: Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Inkubacja: intensywna praca nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. W Platformie startowej: Start in Podkarpackie podzielona jest na kilka etapów:

Na zakończenie oceny startup otrzyma komplet rekomendacji od Panelu ekspertów, które zostaną wykorzystane w czasie przygotowania indywidualnego planu inkubacji.
Każdy startup będzie współpracować z Managerem Inkubacji, z którym wspólnie opracuje indywidualny plan inkubacji. Plan może być modyfikowany w czasie jego realizacji.
Szczegóły planu inkubacji zostaną także omówione z ekspertami branżowymi, którzy pomogą dostosować prace do specyfiki danej branży.
W ramach inkubacji realizowane będą prace nad stworzeniem MVP, ale poza tym oferowane będą dodatkowe usługi, np. Start Link- łączenie startupów z osobami, które chciałyby pracować w startupie, czy konsultacje tworzonych materiałów reklamowych.
Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Nawet 1 mln zł dotacji na innowacyjny pomysł

Start-py, które przeszły program akceleracyjny w ramach Platform Startowych mogą ubiegać się w kolejnym kroku o dotację z programu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Pomysłodawcy mogą starać się o bezzwrotną dotację w kwocie nawet 1 mln zł, ale muszą uzyskać pozytywną rekomendację ze strony platformy, w której przedsięwzięcie „dorastało”. Nie ma możliwości, by o środki na rynkowy debiut mógł pozyskać projekt, który wcześniej nie przeszedł etapu inkubacji na platformie. Etap finansowania realizowany jest w konkursu 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Założyciele start-upu muszą zapewnić minimum 15 proc. wkładu własnego. Wartość pojedynczego wsparcia zależy od analizy ekspertów oraz indywidualnego zapotrzebowania danego projektu.

W konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” mogą wziąć udział młode, innowacyjne spółki inkubowane pod skrzydłami Platform Startowych z województw makroregionu Polski Wschodniej: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Spółki muszą pomyślnie zakończyć inkubację i być gotowe do wprowadzenia produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematycznie zwiększać sprzedaż.

Wsparcie na nowy biznes po porażce

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli biznesową porażkę niekoniecznie związaną ze skutkami pandemii i ponownie próbują swoich sił w biznesie mogą skorzystać z programu „Nowy start” . Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

-:przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego

– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Pozyskane środki można przeznaczyć na ustalenie przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości. Wsparcie może także posłużyć w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji. Środki mogą zostać wydatkowane na przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Nabór w programie kończy się 30 listopada 2022

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.