Samozatrudnieni mogą nadal wnioskować o 5 tys. zł dotacji na działalność gospodarczą. Rekordziści dostali pięć przelewów

Trzy, a nawet pięć dotacji po 5 tys. zł w ramach tarczy antykryzysowej otrzymali przedsiębiorcy, którzy najmocniej odczuli skutki obostrzeń. Mimo, że kolejne ograniczenia są luzowane to właściciele firm z wybranych branż nadal mogą ubiegać się o pomoc.

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają kryteria przydzielania pomocy mogą o nią wnioskować do 31 sierpnia. W ramach tarczy 8.0 do powiatowych urzędów pracy wpłynęło łącznie ponad 400 tys. wniosków o wsparcie w kwocie 5 tys. zł.

Blisko 2 mld zł wypłaconej dotacji na działalność gospodarczą

Do 7 czerwca br. do urzędów pracy w całej Polsce wpłynęło 435,1 tys. wniosków o dotację w kwocie 5 tys. zł. Łączna kwota, na którą opiewają wnioski wyniosła 2,2 mld zł – dowiedział się portal MamBiznes.pl w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Według danych, do których dotarł portal MamBiznes.pl. Z nadesłanych wniosków urzędy pozytywnie rozpatrzyły do tej porty 371,1 tys. formularzy na kwotę 1,9 mld zł.

Na konta osób prowadzących własny biznes, które najmocniej odczuły skutki obostrzeń dotacja w kwocie 5 tys. zł trafiła kilkukrotnie. Na wypłaconych w sumie 369,9 tys. dotacji jednorazową pomoc przyznano 201,6 tys. razy. Dwukrotnie kwotę 5 tys. zł wypłacono 97,7 tys. razy. Trzykrotny przelew w kwocie 5 tys. zł otrzymało w sumie 50,7 tys. firm, a cztery świadczenia trafiły do 18,9 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rekordziści bezzwrotną pomoc otrzymali pięciokrotnie. Takich firm było tysiąc.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną przeważającym kodem PKD dotacja może być udzielona:

jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z
czterokrotnie – 91.02.Z
pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.

Do kiedy można składać wnioski

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż (wskazanych w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 kodami PKD) mogą korzystać dotacji z rozporządzeń na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł. Od 25 kwietnia obowiązują zaktualizowane zasady i nowe terminy przyjmowania wniosków. Dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Z Instrument ten przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy m.in. rozpoczęli działalność w 2020 r. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Wnioski o dotację jednoosobowe firmy mogą składać do 31 sierpnia br. za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.

Od 26 kwietnia z pomocy oprócz dotychczasowych 48 branż mogą także korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą z branż:

  • sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne,
  • elektryczny sprzęt AGD, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry i zabawki, kosmetyki oraz art. toaletowe, zegarki i biżuteria),
  • wypożyczenia i sprzedaży artykułów użytku osobistego i domowego,
  • wynajmu maszyn,
  • usług fryzjerskich i kosmetycznych,
  • pasażerskiego transportu lotniczego.

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymibodpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,bna dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PolskiejbKlasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodówbwskazanym w 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.),

– działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,

– przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,

– nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu

Kiedy firma musi oddać dotację

Wsparcie udzielane przez urzędy pracy jest co do zasady bezzwrotne. Przedsiębiorca niezależnie ile razy uzyskał dotację na zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii nie musi oddawać pozyskanej kwoty. Od tej zasady są jednak odstępstwa. Oto w jakich przypadkach osoba prowadząca własny biznes musi oddać otrzymane środki.

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

– nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
– wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
– złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
– nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
– nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*