Samozatrudnieni wnioskują o 5 tys. zł dotacji. Rekordzista otrzymał pomoc pięć razy

Już blisko 250 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych uzyskało 5 tys. zł bezzwrotnego wsparcia w ramach tarczy branżowej. Obowiązujące od lutego rozporządzenie daje możliwość wnioskowania o pomoc więcej niż jeden raz. Z danych, do których dotarł portal MamBiznes.pl wynika, że rekordziści uzyskali wsparcie już po raz piąty. Wnioski w powiatowych urzędach pracy można składać do końca maja.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

Zgodnie z rozporządzeniem samozatrudnieni, którzy najmocniej odczuli skutki obostrzeń mogą do końca maja składać wnioski o bezzwrotne wsparcie w kwocie 5 tys. zł. Dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Wszystko zależy od wiodącego kodu PKD danej firmy. Do 10 maja w urzędach pracy zanotowano w sumie ponad 300 tys. wniosków.

5 tys. zł dotacji trafiło do 240 tys. firm

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych  branż (wskazanych w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 kodami PKD) mogą korzystać z  dotacji z rozporządzeń na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł. Dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy. Aby ubiegać się o aktualne wsparcie właściciel firmy zobowiązany jest do wykazania co najmniej 40 proc. spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Spadek można wykazać porównując sprzedaż z miesiącem poprzednim, analogicznym miesiącem roku ubiegłego lub wrześniem 2020 roku.

Według danych do których dotarł portal MamBiznes.pl do 10 maja br. do PUP wpłynęło 309,2 tys. wniosków o ww. dotację na kwotę ponad 1,5 mld zł. Powiatowe urzędy pracy pozytywnie rozpatrzyły do tej pory 243,4 tys. wniosków. Łączna kwota, która trafiła na konta samozatrudnionych to ponad 1,2 mld zł. Z przyznanych świadczeń po raz pierwszy wypłacono 137,2 dotacji. Są jednak podmioty, które uzyskały pomoc nie po raz pierwszy. Drugi raz przelew w kwocie 5 tys. zł uzyskało 75,2 tys. jednoosobowych firm, a po raz trzeci przyznano 27 tys. dotacji. Czterokrotnie pomoc uzyskało 3,2 tys. samozatrudnionych, a rekordową liczbę pięciu dotacji otrzymało 17 jednoosobowych firm.

Dla kogo 5 tys. zł dotacji

Zgodnie z rozporządzeniem dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Instrument ten przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy m.in. rozpoczęli działalność w 2020 r. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Wnioski o dotację jednoosobowe firmy mogą składać do 31 maja br. za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków od właścicieli firm, którzy podlegają zapisom rozporządzenia zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadziła Tarcza 8.0

Rozszerzenie listy kodów PKD, które uprawniają do wsparcia. Nowe kody, których nie było dotychczas w Tarczach, to:

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przywrócenie 3 kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z (handel) oraz 91.02.Z (muzea)

Usunięcie 3 kodów PKD (stragany i targowiska): 47.81.Z, 47.82.Z oraz 47.89.Z.

Możliwość porównania spadku przychodu do lutego 2020 roku, kiedy gospodarka funkcjonowała jeszcze normalnie.

Weryfikacja kodów PKD na dzień 31 marca 2021 roku.

O programach i inicjatywach, dzięki którym można w roku 2021 pozyskać pieniądze na własny biznes pisaliśmy niedawno w artykule  Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w roku 2021. Lista dostępnych dotacji i programów

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*