W Singapurze własny biznes założymy 25 razy szybciej niż w Polsce

W Polsce założenie własnego biznesu wciąż zabiera dużo czasu i pieniędzy. Przeciętny czas potrzebny do rozpoczęcia działalności gospodarczej w naszym kraju jest niemal 4 razy dłuższy niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. Do rekordzistów brakuje nam jeszcze więcej – w Singapurze czas ten jest 25 razy krótszy niż w Polsce!

Singapur, Foto: Ingimage

Raport dotyczący trudności, które muszą być pokonane przez przyszłych przedsiębiorców oparliśmy na wskaźnikach publikowanych przez agendy międzynarodowe oraz krajowe. Korzystaliśmy między innymi z Banku Światowego, który publikuje szereg wskaźników dotyczących warunków założenia własnej działalności gospodarczej. Są to między innymi czas wymagany do założenia firmy wyrażony w dniach, procedury rozruchowe w celu zarejestrowania firmy i koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedstawione jako procent Dochodu Narodowego Brutto per capita.

Część 1 – Koszty założenia nowego przedsiębiorstwa

Wiele krajów deklaruje pomoc dla projektów we wczesnych fazach rozwoju poprzez kształtowanie rozwiązań prawnych, które umożliwia redukcję kosztów, przede wszystkim na etapie SEED i START-UP. Prawdą jest, że zarówno dla całego świata jak i poszczególnych regionów koszty te od kilkunastu lat maleją. Według danych Banku Światowego, koszty te, podane jako procent dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca (Gross National Income per capita – GNI), w skali całego świata kształtują się następująco:

Obecnie zatem w skali świata poziom tych kosztów to około 26% GNI per capita.

A jak wygląda na tym tle sytuacja w Polsce, gdzie kolejne rządy od wielu lat deklarują pomoc dla innowacyjnej gospodarki? Obecnie w naszym kraju wskaźnik ten wynosi 12 procent (spadek o 6.9 punktu procentowego względem roku 2007).

Wciąż jednak daleko nam do średniej europejskiej i większości krajów wysoko rozwiniętych. Przykładowo w Wielkiej Brytanii, która znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia koszty te wynoszą 0.1 procent DNB per capita.

Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita)

Najwyższy koszt związany z założeniem biznesu trzeba ponieść w Demokratycznej Republice Konga (78 procent DNB per capita).

Jednak chyba najbardziej interesujący jest dla twórców START-UP’ów poziom kosztów wyrażony w konkretnej walucie. Wykres poniżej dotyczy kosztów wyrażonych w USD na koniec roku 2015. Na tle poszczególnych regionów świata Polska, przy kosztach wynoszących 1475 USD, kształtuje się tutaj na poziomie średniej dla krajów OECD. Najniższe koszty natomiast są notowane w rejonie Europy Centralnej i Krajów Bałtyckich (!) oraz w Ameryce Północnej, a najwyższe w Afryce.

Krajem o najwyższych kosztach w skali całego świata jest Wenezuela – 10533 USD, zaś w Europie – Włochy – 4175 USD. Najniższe koszty – 0 USD występują w Macedonii. Niestety, spośród krajów Europy, koszty zakładania start-upów w Polsce są jednymi z najwyższych:

Część 2 – Liczba formalnych procedur podczas zakładania biznesu – stopień zbiurokratyzowania tego procesu

W Polsce przez ostatnie 10 lat sytuacja poprawiła się – liczba wymaganych procedur spadła o połowę. Zrównaliśmy się z Francją i średnią Unii Europejskiej. Wykres poniżej prezentuje dokładną sytuację naszego kraju.

Start-up procedures to register a business (number)

Liczba wymaganych procedur do założenia własnego biznesu jest najmniejsza w Hong Kongu. Wysoko w rankingu znalazła się Estonia, która pod względem liczby wymaganych procedur znalazła się na równi ze Szwecją i Finlandią.

Istotnym wskaźnikiem obrazującym sentyment panujący w danym kraju dotyczącym zakładania nowego biznesu jest czas potrzebny do załatwienia formalności niezbędnych przy zakładaniu własnej firmy.

Wskaźnik ten podawany jest bez rozróżnienia na spółki prawa handlowego i działalność gospodarczą.

Time required to start a business (days)

Polska w tym zestawieniu znajduje się niestety na dole tabeli. Przeciętny czas potrzebny do założenia własnego biznesu jest niemal 4 razy dłuższy niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. Do rekordzistów brakuje nam jeszcze więcej – w Singapurze czas ten jest 25 razy krótszy niż w Polsce!!!

Generalnie zasada jest taka, że w krajach wysoko rozwiniętych czas ten jest zdecydowanie krótszy niż w pozostałych rejonach.

Warto jednak zauważyć, że praktycznie na całym świecie czas ten uległ znacznemu skróceniu.

We wspomnianym wyżej Hong Kongu, który uchodzi za jedno z największych centrów finansowych, na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba dni, które trzeba poświęcić na założenie własnej działalności gospodarczej zmniejszyła się tam o 86 procent (9 i pół dnia).

Hong Kong wyprzedza państwa takie jak Francja, Norwegia, Stany Zjednoczone czy Niemcy. Hong Kong rozwija się dynamiczniej od całych Chin. Okazuje się, że średnia liczba dni dla całego państwa wynosi prawie miesiąc. Również w mieście Nowy Jork można szybciej otworzyć firmę niż w całych Stanach Zjednoczonych.

Zaskakuje Demokratyczna Republika Konga, gdzie przez ostatnie 10 lat czas potrzebny do otwarcia własnej działalności gospodarczej zmniejszył się do 7 dni, a jeszcze 10 lat temu wynosił prawie pół roku. Obecnie pod tym względem Kongo jest na równi ze Szwecją.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Źródło: ExMetrix

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*