Ranking kont firmowych

Średnio 21 tys. zł dotacji z urzędu pracy na założenie firmy. Coraz mniej osób otrzymuje pieniądze

Ponad 25 tys. osób otrzymało w 2020 roku dotację na założenie firmy z urzędu pracy i przeszło na samozatrudnienie. Są to najnowsze dane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii obejmujące miesiące styczeń-listopad, do których dotarł portal MamBiznes.pl. Na zakładanie firm urzędy pracy przeznaczyły w ubiegłym roku pół miliarda złotych. Pula środków na zakładanie firm przez bezrobotnych systematycznie się zmniejsza.

Foto: FORUM/ Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press

Nie maleje zainteresowanie bezzwrotnymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ubiegłym roku na ten cel można było pozyskać 31 tys. zł i wiele osób skorzystało z tej formy aktywizacji. Pandemia jednak odbiła się na liczbie udzielonych dotacji, która była znaczącą niższa niż w ubiegłych latach.

Średnio 21 tys. zł dotacji na założenie firmy

W roku 2020 osoby bezrobotne myślące o założeniu własnej firmy mogły się ubiegać maksymalnie o kwotę 31 191,48 zł. W rzeczywistości budżety urzędów pracy mocno nadszarpnięte programami pomocowymi dla firm dotkniętych pandemią były ograniczane, a pojedyncza kwota wsparcia niższa niż to zakładał górny limit. Łącznie od stycznia do 30 listopada 2020 r(dane za grudzień nie są jeszcze znane). 25 228 osób bezrobotnych otrzymało środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 531 204,4 tys. zł. To oznacza, że średnia kwota dotacji przyznanej osobie bezrobotnej rozpoczynającej przygodę z biznesem wyniosła w roku 2020(do końca listopada) wyniosła 21 tys. zł.

Liczba firm założonych przez bezrobotnych jest mniejsza niż to miało miejsce w roku 2019. Wpływ na to miały dwa główne czynniki. Po pierwsze kwoty wsparcia z powiatowych urzędów pracy maleją oraz liczba zakładanych z tego programu firm systematycznie od kilku lat. Wystarczy tylko wspomnieć, że w 2010 roku na tą formę aktywizacji bezrobotnych przeznaczono łącznie 1,3 mld zł, za które założono 77 tys. nowych firm. 5 lat później suma dotacji sięgnęła 900 mln zł, a liczba założonych firm przez bezrobotnych wyniosła 46,7 tys. Z kolei w roku 2019 liczba udzielonych bezzwrotnych dotacji osobom bezrobotnym na realizację własnego pomysłu na biznes wyniosła 32 240 na łączną kwotę 660 mln zł.

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suma

Liczba założonych firm

63964 77017 26108 39419 45157 49991 46743 44354 41930 36 724 471407

Wydatki w  mln zł

1093,1 1389,1 419,9 686,0 880,2 983,4 913,5 877,4 861,3 749,0 8852,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MRPiPS

Przyspieszenie w ostatnich miesiącach roku

Mimo iż liczba przyznanych dotacji jest istotnie mniejsza w porównaniu do lat ubiegłych to należy odnotować szybki przyrost udzielanego wsparcia w ostatnich miesiącach roku. Jeszcze do końca sierpnia liczba bezrobotnych, którzy otrzymali bezzwrotną dotację wynosiła 15 274, a kwota wydana na ten cel oscylowała wokół 190 mln zł. W ciągu trzech kolejnych miesięcy wrzesień, październik, listopad liczby przybyło 10 tys. bezrobotnych ze wsparciem z PUP, a kwota zwiększyła się o 340 mln zł.

Otrzymane pieniądze bezrobotny może wydatkować tylko na zakup tych produktów i usług, które wskazał we wniosku o dotację i które związane są z rozpoczynaną działalnością. Do takich wydatków można np. zaliczyć zakup niezbędnej maszyny, laptopa, drukarki, sprzętu informatycznego czy usługi stworzenia strony internetowej. Ważną informacją jest to, że dotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy.

O dotację z PUP można się starać pod warunkiem, że:

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Prim 19 sty 2021 (15:15)

Dzień dobry,

w 2013 roku skorzystałem z dofinansowania na firmę czy mogę w jakiś sposób ubiegać się o dofinansowanie raz jeszcze ? Podobno można je uzyskać.