Startupy Pozytywnego Wpływu, czyli biznes odpowiedzialny społecznie

W obecnym czasie mierzymy się z niespotykanymi zmianami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi. Odpowiedzialny biznes to taki, który reaguje na transformacje oraz wprowadza nowe rozwiązania. Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” zbiera informacje, które wskazują różne formy i ścieżki dążenia do innowacyjnych rozwiązań.

Fot. YAY Foto/ unikpix

Czym są Startupy Pozytywnego Wpływu (SPW)?

SPW to innowacyjna forma przedsiębiorczości. Ich zadaniem jest zauważanie przeobrażeń związanych z gospodarką, uwarunkowaniami społecznymi, a dalej podejmowanie inicjatyw zmierzających do wypracowania nowej postawy. To obszar widoczny również wśród polskich startupów, w ramach którego podejmowane są m. in. wyzwania na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii, zapewniając przy tym przydatność oferowanych produktów lub usług.

O raporcie

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” został przygotowany w ramach Kozminski Business Hub przez zespół słuchaczy studiów podyplomowych na ALK „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, pod kierunkiem Mirelli Panek-Owsiańskiej i profesora Bolesława Roka. Inicjatywa jest elementem realizacji Strategii Zrównoważonej Transformacji Akademii Leona Koźmińskiego.

W raporcie znajdziemy wypowiedzi ekspertów dotyczące polskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, opisy działalności najciekawszych, w danym roku, startupów oraz informacje odnośnie inicjatyw wspierających ruch SPW w Polsce.

Cegiełka PARP

W tej edycji jednym z ekspertów, który podzielił się swoją opinią jest Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

W artykule „Przedsiębiorczość mamy we krwi i chcemy oddziaływać na rzeczywistość” wskazuje –

Aż 78% dorosłych mieszkańców Polski uważa, że własna firma to dobry sposób na zrobienie kariery, a 77% jest zdania, że osobom, które założyły własne firmy i odniosły sukces, należy się uznanie. To odpowiednio 2. i 6. najwyższy wynik wśród 21 badanych państw Europy. Osoby, które decydują się na założenie własnej firmy, robią to, ponieważ chcą kontynuować rodzinne tradycje bądź chcą wywrzeć swój wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą – raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”.

Ponadto Panel Pozytywnych Postaci 2021, który odpowiedzialny był za wybór laureatów, zasiliła Maryla Wojcieszek, ekspert w Departamencie Rozwoju Startupów.

Wśród przeglądu 50 Startupów Pozytywnego Wpływu znalazły się również takie, które realizowały projekty w ramach środków z Funduszy Europejskich, w konkursach koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyróżniono dwa startupy w ramach dwóch kategorii.

Laureaci

  • W kategorii „Pozytywne Technologie 2021” laureatem została firma Microbe+. To biotechnologiczny startup działający w sektorze agrotech, który opracował innowacyjne mikrobiologiczne bioprodukty, będące połączeniem produktu biologicznego oraz biologii molekularnej. Firma brała udział w konkursach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – „Platformy Startowe” oraz „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.
  • W kategorii „Dostawcy Pozytywnej Zmiany 2021” laureatem został Plan Be Eco. To kompleksowe narzędzie wspierające proces osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz raportowania śladu węglowego. Firma brała udział w konkursie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Programy akceleracyjne.

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”

Źródło: PARP

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*