Świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł i zwolnienie z ZUS dla sklepików szkolnych. Właściciele złożyli już kilkaset wniosków

Właściciele sklepików szkolnych ruszyli po świadczenia postojowe oraz zwolnienia ze składek ZUS. Od momentu uruchomienia instrumentu pomocowego przedsiębiorcy złożyli w ZUS 200 wniosków o świadczenie oraz 180 wniosków o zwolnienie ze składek. Na jakich warunkach firmy o określonych kodach PKD mogą ubiegać się o tą pomoc?

ZUS

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Zgodnie z nowelizacją ustawy covidowej najnowsze jej zapisy przygotowane z myślą o osobach prowadzących sprzedaż w placówkach oświatowych na rzecz uczniów mogą skorzystać ze wsparcia. Obok 5 tys. zł dotacji przyznawanych przez urzędy pracy właściciele takich firm mogą się ubiegać w ZUS o dodatkową pomoc. Od 23 lipca, kiedy ruszyło przyjmowanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło sporo wniosków.

Świadczenie pomostowe i zwolnienie z ZUS dla sklepików

Według najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych instytucja udzieliła do tej pory zwolnień z ZUS na łączną kwotę 300 tys. zł. Z kolei świadczenia pomostowe przyznane przez ZUS opiewają na kwotę 700 tys. zł. Na pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek oraz świadczenia postojowego mogą liczyć prowadzący sklepiki szkolne. Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i 47.19.Z). Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół, dotkliwie odczuli skutki lockdownu. Od kilku dni mogą wnioskować o pomoc wynikającą z  tych obostrzeń. ZUS poinformował, że do tej pory wpłynęło 200 wniosków o świadczenie pomostowe oraz 180 próśb o zwolnienie ze składek ZUS.

Osoby prowadzące sklepiki mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec. Muszę jednak spełnić warunki wskazane w przepisach i wykazać m.in. spadek przychodów o 40 proc. w określonych miesiącach . Jeśli ktoś już składki zapłacił a spełnia warunki do zwolnienia, może złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków oczywiście o ile nie ma zaległości na koncie. Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A).  Świadczenie postojowe będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach przedsiębiorca zanotował spadek przychodów, o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci postojowe pięć razy w wysokości 80% proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aby uzyskać świadczenie postojowe trzeba będzie złożyć wniosek RSP-SK. Wszystkie wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS. Również na platformie przedsiębiorca może w każdej chwili sprawdzić status złożonego wniosku.

Do urzędu pracy po 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji

Właściciele sklepików oprócz pomocy z ZUS mogą także skorzystać ze wsparcia przyznawanego przez powiatowe urzędy pracy. Placówki zajmują się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Wsparcie może być przyznane nawet 5-krotnie. Pozostaje bezzwrotne pod warunkiem, że właściciel firmy utrzyma swoją działalność przez co najmniej 3 miesiące od momentu otrzymania wsparcia. Program pomocowy skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. O dotację udzielaną na podstawie art. 15 zze4a ustawy mogą starać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy:

– którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

– których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*