Uruchomiony został Program Innovation Hub wspierający FinTechy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w piątek, 5 stycznia 2018 r. został
uruchomiony Program Innovation Hub na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych
(FinTech).

Foto: thetaXstock

W ramach Programu organ nadzoru będzie prowadził dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawnoregulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów. Program będzie skierowany do dwóch grup podmiotów sektora FinTech:

  • Podmioty planujące rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).
  • Podmioty nadzorowane przez KNF planujące wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT). W ramach Programu podmiot pytający może uzyskać:
  • Wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej.
  • Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF.

Program nie obejmuje wsparcia w przygotowaniu wniosku licencyjnego. Podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji otrzymają w ramach Programu informacje o wymogach prawno-regulacyjnych i właściwej komórce licencyjnej UKNF, do której należy złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. Uczestnictwo podmiotu w Programie nie będzie zobowiązywało do późniejszego złożenia wniosku licencyjnego.

W celu zgłoszenia się do udziału w Programie i skierowania zapytania niezbędne będzie wypełnienie formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej KNF.

Zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza będzie podlegać ocenie UKNF z wykorzystaniem określonych kryteriów uczestnictwa w Programie, takich jak:
a) Innowacyjny charakter rozwiązania – nadzór będzie oceniał czy proponowane rozwiązanie różni się od istniejących rozwiązań na rynku polskim i może być postrzegane jako innowacyjne;
b) Wstępna analiza otoczenia regulacyjno-prawnego – nadzór będzie oceniał czy podmiot dokonał wstępnej oceny w jaki sposób proponowane przez niego rozwiązanie wpisuje się w istniejące regulacje i przepisy prawa;
c) Realna potrzeba wsparcia (brak pewności prawnej) – nadzór będzie oceniał czy innowacyjne rozwiązanie rzeczywiście nie wpisuje się jasno w istniejące regulacje i przepisy prawa, co implikuje potrzebę udzielenia wsparcia ze strony UKNF.

W zależności od charakteru i złożoności zapytania UKNF będzie mógł udzielić odpowiedzi podmiotowi pytającemu mailowo, telefonicznie lub zaprosić podmiot na spotkanie w siedzibie nadzoru w celu szczegółowego wyjaśnienia wskazywanej kwestii.
Szczegółowe zasady udziału w Programie Innovation Hub zostały określone w Regulaminie.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Źródło: materiały prasowe

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*