Ranking kont firmowych

W sierpniu nie brakuje dotacji na zakładanie i rozwój przedsiębiorstw. Lista dostępnych programów i inicjatyw

Osoby, które dopiero myślą o uruchomieniu start-upu, ale i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku znajdą jeszcze w sierpniu coś dla siebie z oferty dotacji i programów skierowanych do przedsiębiorców.  Kwoty, wysokość wkładu własnego, cel programu czy dostępna pula środków. Wszystko to znajdziesz w poniższym zestawieniu.

Shutterstock/ Grabowski Foto

Dotacje na przygotowanie wniosku o dotacje, nawet 250 tys. zł na rozwój innowacyjnego pomysłu oraz uczestnictwo w procesie akceleracji, czy dofinansowanie na usługi prawne dla start-upów. To tylko wybrane programy i inicjatywy, z których mogą skorzystać osoby przedsiębiorcze w sierpniu..

Granty na Eurogranty

3 sierpnia rozpoczęła się kolejna runda naboru w programie Granty na Eurogranty. W sumie w ramach wszystkich naborów przygotowano dla przedsiębiorców szukających finansowania na przygotowanie wniosku o dotację z funduszy europejskich kwotę 5 mln zł. Środki można przeznaczyć na zakup usług, doradztwa niezbędnych do napisania wniosku o dofinansowanie.

Założenia programu: celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Jaka kwota: maksymalnie przedsiębiorca może pozyskać 280 060 zł

Dotacje na usługi prawne dla start-upów

W ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów założyciele młodych, innowacyjnych firm mogą pozyskać środki na usługi prawne niezbędne w procesie pozyskiwania inwestora.

Przyjmowanie wniosków w programie finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpocznie się 19 sierpnia. Pomysłodawcy start-upów mogą dzięki pozyskanym środkom sfinansować usługi doradcze związane z procesem pozyskiwania inwestora. Nie ma konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Dla kogo: firmy, które prowadzą działalność nie dłużej niż 5 lat i jednocześnie generują obroty nie dłużej niż 3 lata

Kwota dotacji: maksymalna kwota dofinansowania to 22 tys. zł, bez wkładu własnego

Właściciel start-upu może środki przeznaczyć na:

– wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego

– doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

– wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu

– konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności

250 tys. zł wsparcia dla start-upu na rozwój

Dokładnie 15 sierpnia rusza kolejny nabór w Programie Akceleracyjnym Krakowskiego Parku Technologicznego. Inicjatywa realizowana jest w ramach ScaleUp, a jej celem jest kojarzenie młodych biznesów z dużymi podmiotami, które mogą być zainteresowane przedsięwzięciami realizowanymi przez start-up.

Kwota wsparcia: 200 tys. zł dotacji + 50 tys. zł w formie specjalistycznych usług świadczonych na rzecz start-upu

Dla kogo: start-upy oferujące produkty i usługi z obszaru Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city

Aby wziąć udział w programie KPT start-up musi:

– dysponować co najmniej prototypem produktu B2B

– działać w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city

– być podmiotem zarejestrowanym w Polsce

– działać na rynku nie dłużej niż 5 lat

Właściciele start-upu zakwalifikowani do programu otrzymują:

– możliwość współpracy z dużymi firmami przemysłowymi (Odbiorcami Technologii), w tym możliwość testowego wdrożenia swojego rozwiązania z wykorzystaniem infrastruktury Odbiorców Technologii·

– 24 godziny indywidualnego mentoringu z wybranymi przez siebie ekspertami

– możliwość wzięcia udziału w warsztatach m.in. ze sprzedaży, finansów zarządczych i komunikacji

Dofinansowanie na projekty wzornicze

Do 31 sierpnia mają czas przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem finansowania z programu Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej.

Założenia programu: organizatorzy mają na celu wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Kwota dotacji: poziom dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Maksymalne wsparcie to 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł

– premia dla mikro i małych firm wynosi 20%

– premia dla średnich firm wynosi 10%

– firmy otrzymują także premię w zależności od województwa, w którym prowadzą działalność

Wsparcie finansowe wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie: wsparciem mogą zostać objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
– zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
– w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Dofinansowanie na produkty dla osób o szczególnych potrzebach

Tylko kilka dni potrwa z kolei nabór w programie Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów. Przyjmowanie wniosków od operatorów zainteresowanych realizacją programu rozpocznie się 16 sierpnia, a zakończy 24 sierpnia.

Założenia programu: podmiot zainteresowany może pozyskać środki na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców

Kwota dofinansowania: Operator realizujący program może pozyskać do 4 mln zł dofinansowania .

Wkład własny: 0 zł, maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu,

Kto może zostać operatorem programu:

– przedsiębiorcy
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
– reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
– organizacje pracodawców
– organizacje samorządu gospodarczego
– organizacje związkowe

Akceleracja plus dotacja, czyli program IDEA Global 

Młodzi przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie akceleracyjnym IDEA Global mają czas do 27 sierpnia na złożenie wniosku w obecnie trwającej rundzie. Inicjatywa zakłada udzielenie wsparcia startupom działającym w głównych ścieżkach branżowych: Fintech, Industrial Internet of Things (IIoT), Biotechnologia farmaceutyczna (kryterium nieobligatoryjne). Nabór wniosków rusza 30 kwietnia.

Kto może wziąć udział: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Główne elementy programu IDEA Global:

– akcelerację trwającą do 6 miesięcy
– udzielenie finansowania na rozwój przedsięwzięcia w kwocie do 200 tys. zł
– dostęp do specjalistycznych usług o wartości do 50 tys. zł, dopasowywane w zależności od zapotrzebowania startupu
– mentoring ekspertów z branży: Biotechnologia, Fintech i IoT/IT oraz indywidualne konsultacje dla startupów
– współpracę z Odbiorcami Technologii, którzy biorą udział w programie

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.