Allegrowy sprzedawca musi mieć dowody zakupu

Organ podatkowy ma prawo ustalić podatek dochodowy od ceny zbycia towarów, w przypadku, gdy sprzedawca nie posiada dowodów ich zakupu – wynika z wyroku NSA w Bydgoszczy z 11 maja 2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Bydgoszczy poparł decyzję fiskusa, który nie wyraził zgody na to, aby podatnik dysponujący potwierdzeniami jedynie połowy zakupionego towaru, miał prawo do określenia podstawy opodatkowania na podstawie szacowania. Dodatkowo podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów poniesionych w celu nabycia przedmiotów przyszłej sprzedaży.

sygn. akt II FSK 2247/10

JN

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*