Bałtyckie porty stawiają na kontenery

5,9 mln TEU (kontenerów o długości 20 stóp) przeładowano w 2011 roku w bałtyckich portach. Ten wynik nawiązuje do okresu koniunktury z lat 2004 – 2008, gdy wzrost przeładunków kontenerowych wynosił średnio 14,4% rocznie.

Dobrą sytuację w branży przewozów kontenerowych z powodzeniem wykorzystują także polskie spółki z sektora TLS, które skutecznie pozyskują zagranicznych kontrahentów. Jedną z nich jest notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line SA, która w 2011 roku założyła w Gliwicach międzynarodowe call center.

Call center wyspecjalizowało się w obsłudze klientów z całej Europy, pod kątem usług dla firm transportowych, jak również wyszukiwania nowych klientów w Polsce i w Europie – mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line SA. – Uruchomienie tego projektu stanowiło naszą reakcję na rosnące zapotrzebowanie firm, które poszukują platformy biznesowej umożliwiającej szybki dostęp do tanich usług m.in. z zakresu transportu. Rozwojowi tego rodzaju działalności w Polsce sprzyja także położenie naszego kraju, który znajduje się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych prowadzących ze wschodu na zachód Europy oraz z północy na południe naszego kontynentu. Kolejny czynnik, ułatwiający rozwój naszej spółki stanowi rozbudowa morskich terminali przeładunkowych w portach basenu Morza Bałtyckiego. Coraz lepsza sytuacja w branży przewozów kontenerowych ma pozytywne odzwierciedlenie również w wynikach finansowych Uboat Line SA.

Najważniejszymi rynkami obsługiwanymi przez bałtyckie linie kontenerowe są Rosja (25,8%), Szwecja (22,6%), Finlandia (18,8%), Polska (11,4%) i Dania (10,6%). Udział pozostałych krajów nie przekracza 10%.

Aktualnie największym bałtyckim portem kontenerowym jest St. Petersburg, który w
2011 roku obsłużył 1,9 mln TEU. Jest to jednocześnie jedyny port o przeładunkach przekraczających milion TEU. Kolejne pozycje zajmują porty w Goeteborgu, Arhus i Gdyni. W pierwszej dziesiątce znajduje się także port w Gdańsku, a port w Szczecinie – Świnoujściu zajmował 18 pozycję w regionie. Polski rynek przewozów morskich kontenerów stanowi ważną część bałtyckiego systemu transportowego.

W portach morskich w Polsce funkcjonuje obecnie, pięć terminali kontenerowych:

  • w Gdańsku: Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) i terminal DCT Gdańsk SA (DCT – Deepwater Container Terminal);
  • w Gdyni: Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT – Baltic Container Terminal) oraz Gdyński Terminal Kontenerowy (GCT – Gdynia Container Terminal);
  • w Szczecinie: terminal DB Port Szczecin (DB Szczecin).

DCT Gdańsk SA posiada możliwości obsługi 1 mln TEU rocznie, a co najważniejsze nabrzeże o głębokości 15,5 metra (nieosiągalne w innych polskich portach). Tym samym jest to nie tylko najmłodszy, ale również największy terminal kontenerowy w Polsce. Z uwagi na korzystną lokalizację posiada duży potencjał rozwojowy, który w najbliższych kilku latach może zostać zwiększony czterokrotnie.

W Gdyńskim porcie działa również terminal – BCT. Jego możliwości przeładunkowe szacowane są na 700 tys. TEU rocznie. Natomiast możliwości przeładunkowe drugiego gdyńskiego terminala – GCT wynoszą około 240 tys. TEU rocznie.

Terminale kontenerowe w polskich portach, zgodnie ze światowym trendem 2011 roku, zwiększyły swoje przeładunki, skutecznie nadrabiając starty z 2009 roku. Najwięcej zyskał terminal DCT oraz GCT. Na coraz lepszej koniunkturze w branży kontenerowej skorzystały także terminale, zlokalizowane w portach basenu Morza Północnego – Rotterdam, Hamburg oraz Bremen Haven. Wyraźnie widać, że wzrost przeładunków kontenerowych dotyczy także największych europejskich portów. Najlepsze perspektywy mają firmy, posiadające przedstawicielstwa w tych portach, dzięki temu skutecznie pozyskują nowych kontrahentów z branży kontenerowej.

/Uboat Line SA

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*