Ranking kont firmowych

Będzie mniej kasacji do NSA

Naczelny Sąd Administracyjny będzie częściej wydawał wyroki merytoryczne kończące postępowanie. Skargi kasacyjne będą podlegać filtracji i sąd nie rozpozna już każdego pisma.

Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma rozwiązać obecne problemy w sądach, związane z dużą liczba skarg składanych przez obywateli i firmy na działalność organów administracji publicznej i przyspieszyć trwanie postępowania.

Sądy wojewódzkie mają zostać wyposażone w uprawnienia w zakresie samokontroli wydanego przez nie orzeczenia. Jeśli strona złoży skargę kasacyjną, to nie zawsze będzie potrzebne angażowanie w jej rozpoznanie NSA. Tak będzie, jeśli WSA uzna, ze zarzuty przedstawione w skardze kasacyjnej są usprawiedliwione. Wtedy sąd pierwszej instancji sam uchyli swój wyrok. Od ponownego wyroku będzie można oczywiście złożyć jeszcze kasację.

Obecnie na wyrok NSA czeka się już blisko 2 lata – najdłużej w Izbie Finansowej rozstrzygającej sprawy podatkowe, których jest najwięcej.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.