Biznesplan kobiety przedsiębiorczej

Aż 1/3 badanych Polek myśli lub myślała o własnym biznesie, a ponad 90% kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że własna firma daje poczucie niezależności. Mimo tych deklaracji, Polkom wciąż towarzyszy wiele obaw związanych z zakładaniem firmy.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej oparte na rzetelnym biznesplanie da kobietom większą szansę na sukces. Eksperci kampanii Kobieta w świecie finansów, organizowanej przez Bank BPH, przy pomocy bezpłatnego szkolenia zamieszczonego na stronie kampanii finansekobiet.org.pl zachęcają Polki do zrobienia tego pierwszego kroku w kierunku własnej firmy – napisania biznesplanu.

Z danych statystycznych wynika, że ponad połowa nowo powstałych firm nie jest w stanie przetrwać kilku pierwszych lat istnienia na rynku. Wynika to w dużym stopniu z przeceniania możliwości i predyspozycji, z błędnej oceny sytuacji rynkowej, niedoszacowania nakładów inwestycyjnych, braku środków kapitałowych oraz złego doboru partnerów biznesowych – wyjaśnia dr Ewa Lisowska, ekspertka kampanii Kobieta w świecie finansów.

Biznesplan to zbiór dokumentów o charakterze ekonomicznym, odzwierciedlających planowany sposób funkcjonowania firmy. To opracowanie najlepszych sposobów realizacji przedsięwzięcia, które pozwolą maksymalnie ograniczyć potencjalne straty.

W biznesplanie należy opisać przedsięwzięcie biznesowe według etapów jego realizacji określonych czasem. Celem jest udowodnienie, że produkty bądź usługi znajdą nabywców oraz określenie, do jakiego segmentu rynku oferta jest skierowana, a także wykazanie, że osoba zakładająca firmę dysponuje umiejętnościami, doświadczeniem i warunkami niezbędnymi do tego, by zrealizować pomysł i osiągnąć korzyści ekonomiczne.

Przykładowe moduły biznesplanu:

1. Streszczenie – krótkie wprowadzenie dot. celów i planów, spodziewanych korzyści i czynników ryzyka.
2. Charakterystyka firmy – analiza firmy (wewnętrzna i zewnętrzna).
3. Analiza rynku, konkurencji – opis rynku, cechy potencjalnego klienta, szacunki sprzedaży, strategia działania konkurentów, analiza dostawców.
4. Analiza wyników finansowych i plan finansowy nowego przedsięwzięcia – analiza aktualnych wyników finansowych, prognozy, analizy i oceny przyszłej sytuacji finansowej, opłacalności, poziomu ryzyka.
5. Struktura organizacyjna – zarząd, kadra kierownicza, specjaliści itd.
6. Strategia dla przedsięwzięcia – w tym: cel strategiczny i cele operacyjne.
7. Plan marketingowy – plan, który stanowi kombinację 4 elementów składowych: produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
8. Plan działania i system monitorowania realizacji zakładanego celu.

Biznesplan jest istotny nie tylko dla osób zakładających firmę, ale także dla instytucji dysponujących kapitałem. Jest wizytówką pomysłu, zachęcającą lub zniechęcającą do wyłożenia pieniędzy na jego realizację. Biznesplanu wymagają:

1. Banki udzielające kredytu.
2. Urzędy pracy przyznające dotacje na własną działalność gospodarczą.
3. Instytucje dysponujące funduszami unijnymi.
4. Inwestorzy instytucjonalni i prywatni, którzy mogą przyznać pieniądze na innowacje i rozwój firmy.

Nie istnieje jeden idealny wzorzec biznesplanu, ale obowiązują pewne zasady. Na stronie kampanii edukacyjnej Kobieta w świecie finansów – finansekobiet.org.pl – zamieszczone zostało bezpłatne szkolenie internetowe na temat tego, jak przygotować biznesplan. Na stronie akcji znajduje się też wiele porad i praktycznych narzędzi oraz darmowe szkolenia internetowe na temat zakładania i źródeł finansowania działalności gospodarczej, a także podstawowych produktów bankowych. Strona zawiera również przydatne testy, które umożliwiają określenie stopnia własnej przedsiębiorczości oraz poziomu wiedzy o finansach.

Kampania Kobieta w świecie finansów, której celem jest edukacja finansowa i pomoc kobietom w rozwoju własnej przedsiębiorczości, prowadzona jest przez Bank BPH we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*