Być kreatywnym w biznesie

Brak pomysłów w istotny sposób ogranicza rozwój firmy. Być może twojej firmie nie brakuje ani pieniędzy, ani wiedzy, ani technologii, czy tez dobrych pracowników i oddanych klientów ale właśnie wyczerpały się świeże, nowe pomysły.

Zwiększ kreatywność

Faktem jest, że żadnej firmie nie uda się osiągnąć sukcesu bez kreatywnego podejścia do marketingu, ponieważ w marketingu wszystko ciągle się zmienia. Dotyczy to zarówno wymyślania nowych reklam i wprowadzenia nowych akcji promocyjnych jak również utrzymywania polityki cenowej i zmian produktu.

Artykuł ten ma celu ukazanie, w jaki sposób zwiększyć kreatywność własna i współpracowników, tak by wydobyć gamę pomysłów niezbędnych do wykorzystania w marketingu jako inspirację.

Czym więc jest kreatywność? Zwykło się mówić, że kreatywność polega na odkrywaniu nieoczywistych związków między rzeczami lub pojęciami. Niedostatek kreatywności w marketingu pokazuje, że bardzo trudno jest być naprawdę kreatywnym. Kreatywna praca jest jedna z tych rzeczy, które możesz zaoferować klientom nie musząc niczego tracić. Zaś kreatywny marketing sprawia, że twój produkt lub firma wyróżnia się na tle konkurencji.

W jaki sposób tworzyć pomysły? Nie każdy potrafi robić to na zawołanie. Poza artystami, którzy są z natury twórczy ludziom biznesu na ogół przychodzi to trudniej. Kreatywność nie jest nauka, dlatego nie można wyodrębnić wykazu „kroków”, które należy uczynić by zwiększyć poziom własnej twórczości. Kreatywność to nawyk, zbiór luźno powiązanych wzorców zachowań. Inaczej mówiąc jest to wchłanianie informacji, stawianie pytań, tworzenie powiązań…

Sterowanie twórczym procesem polega na ciągłym niepokoju i znajdowaniu coraz to lepszych pomysłów i podejść. Osoby kreatywnie kierują się tym, co je nurtuje. Jeśli chcesz być kreatywnym patrz krytycznym okiem na twoje marketingowe środowisko. Dość trudno jest wpadać na nowe pomysły samemu, dlatego lepiej, gdy większa ilość ludzi będzie starała się wymyślić cos nowego. Czasami na początku grupa stawia opór, niemniej jednak, jeśli choć raz wypróbuje jedną nowa technikę generowania pomysłów zauważy i przekona się jak bardzo zwiększy się jej zespołowa produktywność i na skutek tego będzie chciała poznać inne.

Techniki generowania pomysłów

Poniżej wymieniono kilka najbardziej skutecznych technik twórczego myślenia.

Technika grupy nominalnej
Dzięki niej pozbędziesz się naturalnej niechęci do udziału w grupowej pracy. Przebiega ona w następujący sposób:

 • postaw wyraźny problem- to, o czym wszyscy powinni myśleć
 • każdy indywidualnie zapisuje na kartce papieru wszystkie pomysły, jakie przyjdą mu do głowy
 • wszystkie pomysły przestawiane są grupie/ każdy głośno je odczytuje/
 • pytania i dyskusja związana z przedstawionymi pomysłami
 • głosowanie na „najlepszy pomysł”

Burza mózgów

Jest to świetny sposób na zwiększenie liczby pomysłów i ich zróżnicowania. Jej celem jest stworzenie bardzo długiej listy „szalonych pomysłów”, których część może być bardzo pomocna. Burza mózgów sprawia, że ludzi myślą niekonwencjonalnie. Uczestnicy muszą tworzyć bardzo swobodne skojarzenia, musza pozwolić myślom swobodnie wędrować. Przed rozpoczęciem tej zabawy przedstaw grupie następujące zasady:

 • liczy się ilość, a nie jakość
 • wygeneruj tak wiele pomysłów ile potrafisz
 • żaden uczestnik nie może krytykować sugestii innych osób
 • żaden pomysł nie jest zbyt dziki żeby go zapisać

Burza mózgów z pytaniami

Obowiązują tu takie same zasady jak w normalnej burzy mózgów, ale tym razem grupa ma wymyślać pytania a nie rozwiązania. Jest to kolejny sposób generowania nowatorskich rozwiązań, przy czym w założeniu polega na stawaniu jak największej ilości pytań podanemu problemowi/zagadnieniu/.
Pobożne życzenia
Technikę te wymyślił Hanley Noris, który stosował ją w szkoleniu pracowników. Technika ta ma podobne założenia do „burzy mózgów”, ale w tym wypadku każde zdanie zaczyna się od stwierdzenia: „Chciał/a/bym..” Jeżeli zaczniesz słowem chciał/a/bym twój umysł wygeneruje myśli skupiające się na osobistej przyjemności.

Analogie
Aby doszukać się analogii poproś grupę o wymyślenie rzeczy, do których dany przedmiot czy problem wydaje się być podobny. Być może na początku osoby będą podawały skojarzenia oczywiste, ale po jakimś czasie zapasy te wyczerpią się i uczestnicy zabawy będą musieli wykombinować inne, bardziej niekonwencjonalne analogie. Wymyślone analogie często są pomocne w tworzeniu kampanii reklamowej produktu.

Podaj dalej
Jest to gra, która pomaga grupie przełamać opory w stosunku do wolnych skojarzeń i wspólnego myślenia. Zasady jej stosowania przedstawiają się następująco:

 • jedna osoba pisze cos na dany temat na górze kartki, a następnie podaje ja drugiej, która dopisuje następne zdanie
 • kartka przechodzi wokół stołu tak długo dopóki nie wyczerpią się pomysły

Dzięki tej grze powstaje ciągłość myślowa, a każde poprzednie zdanie sugeruje coś nowego. Gracze odkrywają nowe aspekty problemu, dodając do poprzednich wierszy nowe ujęcia.

Klasyczne pytania
Są to pytania teoretyczne, które zmuszają grupę do zbadania podstawowych założeń oraz przemyślenia poglądów. Według Arthura Bella, autora książki: „Communication and Practice” można zastosować 10 takich pytań. W łatwy sposób można dopasować je do konkretnego tematu:

 1. Dlaczego powinno na obchodzić …….?
 2. Jak można …… podzielić na etapy?
 3. Co doprowadziło do ………..?
 4. Jaka osoba byłaby zainteresowana ……..?
 5. Jeśli …….. nie istniałoby, to co by się zmieniło?
 6. Jaką cechę …… lubię najbardziej a jaka najmniej?
 7. Jakie działanie, dziedzina czy sytuacja dostarcza podstaw dla……..?
 8. Jakie są podstawowe korzyści z ………?
 9. Jeśli……… się nie uda, to co stanowi przeszkody?
 10. Jak można wytłumaczyć ……. dziesięcioletniemu dziecku?

Może okazać się, że niektóre z tych pytań bardziej pasują do twojego tematu a inne mniej. Jeśli tak jest odrzuć, te które są nieprzydatne.

Grupy współzawodniczące
Często wykorzystuje się je w agencjach reklamowych. Każdy zespól liczący kilka osób przygotowuje własną propozycje na podany temat. Każdy zespół uczestniczy w konkursie, a o wygranej decyduje juror. Na koniec wszystkie grupy pracują razem nad udoskonaleniem pomysłu i przedstawiają ostateczna wersję.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*