Co odwleka przyznanie dotacji?

Jak donosi Rzeczpospolita, największym problemem opóźniającym przyznawanie dotacji dla polskich przedsiębiorców są liczne błędy w składanych wnioskach o płatność. Wnioski wypełnione prawidłowo trafiają się przeciętnie raz na 30 złożonych formularzy.Problem równomiernie dotyczy całego kraju, gdyż procedury rozliczania wniosków są trudne.

„Absencja na szkoleniach z rozliczania projektów to głos zbiorowy wszystkich rozmówców „Rz”, poczynając od Krzysztofa Hetmana, wiceministra rozwoju. MRR widząc narastające problemy z rozliczaniem dotacji, zaleciło wszystkim regionom organizację bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów. I województwa to robią, tylko że frekwencja na szkoleniach jest niska.” – donosi Rzeczpospolita.

„Korekta wniosków polega na wielokrotnym przesyłaniu pism pomiędzy urzędem a firmą, co trwa tygodniami, w skrajnych przypadkach nawet miesiącami. Urzędnicy zapewniają jednak o dobrej woli. – Nie zależy nam na wstrzymywaniu jakichkolwiek płatności. Tempo rozliczania poszczególnych projektów wpływa przecież na tempo wdrażania programu – mówi Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Województwa Podlaskiego. To jedna z konsekwencji ważna z punktu widzenia regionów.” – czytamy w Rzeczpospolitej.

Konsekwencją składania niepoprawnie wypełnionych wniosków przez przedsiębiorców jest opóźnienie w wypłatach funduszy. W skrajnych przypadkach, wielokrotne i długotrwałe składanie w urzędzie błędnych wniosków może prowadzić do utraty dotacji. Łączny budżet programów regionalnych to 64 mld zł. Im wcześniej trafią do przedsiębiorców tym lepiej dla polskiej gospodarki. Gdy zaliczki nie zostaną rozliczone ucierpi budżet państwa.

Więcej na ten temat w artykule Artura Osieckiego ” Błędy opóźniają dotacje” w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Źródło: Przegląd prasy Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*