Co oznacza zwrot „wynagrodzenie zasadnicze”?

Czy, jeśli w umowie mam zapisane „wynagrodzenie zasadnicze 2000zł”, to jest to kwota netto czy brutto?

Jest to kwota brutto. Zgodnie z zasadą przyjętą w uchwale z dnia 7 sierpnia 2001 r. przez Sąd Najwyższy, jeżeli w umowie o pracę nie ma wyraźnego wskazania kwotowego zawsze przyjmuje się, że jest to wynagrodzenie brutto.

Podstawa prawna: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r. (syg. III ZP 13/01, OSNAP 2002/2/35).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*