Co stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Czy za podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe odprowadzane do ZUS powinno być brane wynagrodzenie łącznie z premią?

Jeżeli premia nie stanowi integralnej części wynagrodzenia za pracę pracownika, a pracodawca wypłaca ją pracownikowi w sposób uznaniowy, premia taka nie wchodzi skład podstawowego wynagrodzenia, a zatem nie może być brana pod uwagę przy podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

W sytuacji, kiedy pracownik na podstawie regulaminu wynagradzania za pracę zachowuje prawo do premii jako stałego elementu wynagrodzenia, to wówczas w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku, wypłacana pracownikowi za ten okres premia również nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe. Natomiast w sytuacji, kiedy wypłata premii następuje w okresie, w którym osoba pobiera wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek chorobowy, a sama premia jest należna za okres, w którym osoba ta wykonywała pracę, wypłacana premia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Podstawa prawna: Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*