Co wpisać we wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych?

Złożyłam pozew o rozwód bez orzekania o winie, zaznaczyłam przy tym, że wnioskuje o zwolnienie mnie z kosztów sądowych. Jako powód podałam złą sytuację finansową – pracuję na pół etatu i otrzymuję tylko 376,46 zł miesięcznie. Przysłano mi wniosek do wypełnienia i nie wiem co mam w nim wpisać. Czy oprócz dochodu powinna także uwzględnić świadczenie rodzinne na dziecko w wieku 6 lat wynoszące 64 zł oraz pieniądze w
kwocie od 100 do 200 zł, które córka dostaje w formie alimentów (nie ustalonych prawnie)?

We wniosku o zwolnienie z kosztów sadowych w procesie rozwodowym należy podać źródło stałych miesięcznych dochodów jakie strona otrzymuje, czyli wynagrodzenie za pracę – tym przypadku poł etatu, jak również świadczenie rodzinne. One również są dochodem strony. Jeśli niestałe kwoty pieniężne w wysokości 100 czy 200 zł miesięcznie nie są w żaden sposób usankcjonowane prawnie, nie ma obowiązku, aby strona wpisywała je we wniosku.

Praktyka wyraźnie pokazuje, że kwoty brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, stanowią udokumentowane realne źródła dochodów. Dlatego zazwyczaj wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy o otrzymywanych dochodach lub w przypadku działalności gospodarczej – wyciągi z kont z ostatnich okresów.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) wyjaśnia, kto może skorzystać z przywileju zwolnienia z opłat sądowych, a kto nie. Art. 96 ustawy stanowi, że nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

  • strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
  • strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.

Natomiast art. 26 wyraźnie mówi, że osoba składająca pozew o rozwód zobowiązana jest do wniesienia stałej opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Z kolei art. 100 tej samej ustawy stanowi, że sąd na wniosek powoda może niemalże zwolnić stronę z opłaty sądowej. W takim przypadku – w oparciu o art. 14 ustawy będzie ona jedynie zobowiązana do wniesienia opłaty podstawowej w kwocie 30 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*