Coraz więcej wniosków w AIP Seed Capital

Rośnie zainteresowanie młodych przedsiębiorców wsparciem oferowanym przez AIP Seed Capital. O ile coraz więcej osób stara się o pieniądze w funduszu o tyle martwić mogą dane mówiące o liczbie projektów odrzuconych. Poniżej przedstawiona została statystyka procesów inwestycyjnych funduszu uwzględniająca procesy aktywne, czyli obecnie trwające, oraz odrzucone, czyli te, z których fundusz zrezygnował.

W sierpniu liczba procesów inwestycyjnych AIP Seed Capital wyniosła 109. Projektów, które przeszły weryfikację jest 9, natomiast odrzuconych zostało 100 pomysłów. Średni przyrost procesów w ciąu miesiąca to 18,2. Statystyki funduszu AIP Seed Capital ilustruje poniży wykres.

Najwięcej projektów powstaje nadal w województwie mazowieckim (39%), następnie w woj. małopolskim (17%), dolnośląskim (12%), lubelskim (6%) i pomorskim (6%). Nie dotarł do nas jeszcze żaden pomysł z województwa opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

AIP Seed Capital to fundusz kapitału zalążkowego (seed capital), który powstał w wyniku współpracy pomiędzy AIP Group a Tadem Witkowiczem. Celem funduszu jest inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia, tworzone przez młodych i ambitnych ludzi. Początkująca firma może uzyskać z funduszu wsparcie od 50 tys. do 400 tys. zł. Inwestycje w pierwszym rzędzie skierowane są do firm funkcjonujących w Fundacji AIP.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania swoich projektów. Liczymy na waszą kreatywność i wizjonerstwo!!!

Przemysław Popiel

Aip Seed Capital