Czy chory musi stawić się w biurze na wezwanie pracodawcy podczas L4?

Moja żona pracuje na umowie zlecenie. Przebywa na L4 od miesiąca. Jednak dzisiaj otrzymała wiadomość od kadr, że chcą, aby w tym tygodniu zjawiła się w ich biurze (nie wiadomo w jakim celu). Jeżeli jest na zwolnieniu lekarskim, to czy musi albo powinna przystać na żądanie stawienia się? Czy ma to podstawę prawną? Czytałem kodeks pracy na temat kontroli, jakie może przeprowadzić pracodawca, ale było tam napisane, że jest ona przeprowadzana w miejscu zamieszkania lub pobytu pracownika, a nie w miejscu pracy.

Jeżeli żona zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy. Jeśli natomiast z treści zwolnienia lekarskiego wynika, iż żona nie powinna się poruszać wtedy sprzeczne z treścią zwolnienia będzie opuszczenie domu. Korzystanie ze zwolnienia sprzecznie z jego celem może skutkować zakwestionowaniem zasadności jego wystawienia przez ZUS i w efekcie prowadzić do utraty zasiłku chorobowego i to za cały okres zwolnienia.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zleceniodawca jako płatnik składek ma prawo do formalnej kontroli tych zaświadczeń a gdy zgłasza do ubezpieczenia przynajmniej 20 osób także w zakresie prawidłowości wykorzystywania przez nich zwolnień lekarskich.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 17, art. 59 i nast. ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz.159 ze zm.).

§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743),

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*