Czy działkę otrzymaną w formie darowizny mogę sprzedać bez podatku?

W 2008 roku otrzymałem w formie darowizny gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha. W akcie notarialnym jest fragment o 5-letnim okresie, w którym nie mogę sprzedać ziemi. Chciałbym jednak w tym roku wydzielić działkę budowlaną 0,5 ha i ją sprzedać. Jakie koszty czekają mnie w urzędach? Czy można je jakoś ominąć?

Niestety, inna możliwość uniknięcia zapłaty podatku nie istnieje. Właściciel nie zapłaci go tylko wówczas gdy odczeka ze sprzedażą pięć lat, licząc od końca roku, w którym ją nabył. Tak więc działkę kupioną w 2008 r. można sprzedać nie prędzej niż 1 stycznia 2014 r. Można ją natomiast sprzedać w zwyczajnym trybie.

W 2010 r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1, na których rozpoczęto proces inwestycyjny – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,71 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a w stosunku do sklepów o powierzchni powyżej 1000 m2 – 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których proces inwestycyjny został zakończony po dniu 1 stycznia 2007 r. położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 – 9,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych – 9,50 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego – 16,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Od budowli:

 • 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową – 0,2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*