Czy formalna rejestracja działalności jest momentem jej rozpoczęcia?

Osiągnięcie pierwszego przychodu obliguje podatnika do wyboru metody opodatkowania – wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 10 maja 2012 r.

Jeżeli podatnik w 2010 roku zarejestrował działalność gospodarczą poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym, ale zawiesił działalność do następnego roku, to ma on obowiązek skutecznie wybrać formę opodatkowania po osiągnięciu pierwszego przychodu.

Ponieważ przepisy nie określają momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, to dokonanie formalnej rejestracji firmy nie ma znaczenia dla obowiązku wybrania zryczałtowanej formy opodatkowania – decyduje moment, w którym podatnik uzyska wpływ z działalności.

sygn. akt I SA/Rz 232/12sygn. akt I SA/Rz 232/12

JN

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*