Czy lepiej jest założyć działalność w Polsce czy w Niemczech?

Mieszkam w Niemczech na stale. Jestem obywatelem polskim zameldowanym na stałe w Polsce. W Niemczech mam stałą pracę, ale chciałbym dodatkowo się usamodzielnić w sektorze handlu odzieżą z polskimi sklepami lub hurtowniami. Czy korzystniej będzie założyć działalność w Niemczech czy w Polsce? Wiem, że w Niemczech nie muszę płacić ubezpieczenia, bo płacę już w mojej stalej pracy, z kolei podatek dochodowy naliczany jest od stopy 400 EUR miesięcznie.

Zdecydowanie korzystniej będzie założyć działalność gospodarczą w Niemczech i prowadzić handel odzieżą z polskimi firmami. Prawdą jest, że pracując w Niemczech i jednocześnie wykonując działalność gospodarczą nie trzeba płacić ubezpieczenia zdrowotnego. Również podatek dochodowy płaci się od stopy 400 EUR w zależności od osiąganych przychodów.

Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech nie ma Pan żadnych problemów i utrudnień w kontaktach z firmami zarówno niemieckimi jak i polskimi. Proszę pamiętać, że małe przedsiębiorstwa, których obrót nie przekroczy w danym roku 17 500 EUR brutto, a w następnym 50 000 EUR mogą zrezygnować z wykazywania w rachunkach podatku, lecz jednocześnie tracą prawo do odciągania od rachunków otrzymywanych tegoż samego podatku. Wybór tej opcji jest wiążący na przynajmniej pięć lat. Gdy nastąpi przekroczenie wymienionych kwot urząd finansowy sam narzuci firmie obowiązek podlegania podatkowi obrotowemu.

Stawki podatkowe w Niemczech wynoszą 16% i 7%. W przepisach znajdują się grupy towarów lub usług zwolnione od naliczania tego podatku. W praktyce oznacza to, że do wystawianego rachunku netto obowiązkiem jest naliczyć określony dla danego typu towaru czy usługi podatek i w sposób określony w przepisach odprowadzić go do urzędu finansowego. Z drugiej strony można odliczyć sobie ten podatek od rachunków wystawianych i związanych z zakupem towarów i usług potrzebnych do realizacji celów działalności gospodarczej.

Na prowadzącego działalność gospodarczą w Niemczech ustawodawca nałożył obowiązek składania meldunku podatkowego dotyczącego podatku obrotowego. Meldunek ten należy składać w zależności od wielkości zapłaconego w poprzednim roku podatku, z zatem raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz w roku. Zeznanie to musi być złożone do 10 dnia po upływie obowiązującego okresu. Przy zakładaniu działalności gospodarczej istnieje obowiązek składania, w roku założenia i w następnym, co miesiąc tego meldunku. Meldunek za miesiąc styczeń musi znaleźć się w urzędzie finansowym do 10 lutego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*