Czy mogę jednocześnie prowadzić działalność w Polsce i w Anglii?

Pracuję w firmie kurierskiej jako kierowca. Mieszkam w Anglii i tu mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Nie jestem zameldowany na terenie Polski. Czy mogę rozpocząć działalność w Polsce bez ponownego rejestrowania firmy?

Tak. Przedsiębiorca może w takiej sytuacji rozpocząć działalność w Polsce pod warunkiem, że firma zarejestrowana jest w Anglii, a w Polsce będzie posiadała swój oddział.

Biznesmen zagraniczny może utworzyć w Polsce oddział podlegający rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i oferować w oddziale swoje usługi wykonywane za granicą. Jeżeli oferowane są np. usługi turystyczne, oddział taki powinien spełniać wymagania co do kwalifikacji personelu i zabezpieczenia finansowego oraz uzyskać zezwolenie.

Prawo tworzenia oddziałów jest uzależnione od stosowania w tym zakresie wzajemności przez kraj pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego. Natomiast do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym stosuje się odpowiednio przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorcy ci mogą podejmować i wykonywać działaność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*