Czy mogę odliczyć VAT?

Zamierzam otworzyć bar typu fast food. Czy mogę kupić sprzęt gastronomiczny na fakturę  VAT jeszcze przed rejestracją działalność gospodarczej, a odliczyć  VAT po zarejestrowaniu działalności?

Istnieje możliwość odliczenia VAT od towaru zakupionego przez założeniem działalności gospodarczej. Prawo to przysługuje w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W przypadku tzw. małych podatników VAT okres tez może wynieść nawet 6 miesięcy, pod warunkiem, że wybiorą okres kwartalny rozliczenia.

Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:

  • uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,
  • dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34,
  • nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. 


Rozliczenia metodą kwartalną dokonać mogą nie tylko mali podatnicy, którzy dokonali wyboru metody kasowej, ale również inni podatnicy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Podstawa prawna
: Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*