Czy można iść na urlop w okresie wypowiedzenia?

Jestem samotną matką, której odmawia się urlopu wypoczynkowego. Zakaz dotyczy głównie okresu letniego. Ponieważ dział, w którym pracowałam, został zlikwidowany rok temu, pracodawca przerzuca mnie z jednego stanowiska na drugie, na miejsca pracowników, którzy przebywają na urlopie. Czy mogę zwrócić się o rozwiązanie umowy o pracę, a w międzyczasie wykorzystać cały urlop?

Tak. Pracownica może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej całego urlopu i zaraz po jego zakończeniu rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą. Powinna w tym celu złożyć wypowiedzenie z pracy, zachowując przy tym ustawowy okres wypowiedzenia. W okresie tym pracownica może wykorzystać na mocy art. 167(1) k.p. zaległy urlop wypoczynkowy.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Decyzja o wykorzystaniu przez pracownika urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę należy do pracodawcy bez względu na to, kto wypowiedział umowę o prace (pracodawca lub pracownik) oraz jak długi jest okres wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*