Czy można otrzymać dotację na działalność agroturystyczną?

Czy można otrzymać dotację na działalność gospodarczą, polegającą na wynajmowaniu domku w miejscowości wypoczynkowo-letniskowej? Dotacja miałaby być przeznaczona na remont domu i przystosowanie go na potrzeby wynajmujących.

Tak, można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności agroturystycznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu beneficjentem może być jedynie taka osoba, która:

  • jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
  • ukończyła 18 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie tego gospodarstwa,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym,
  • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych ARiMR.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 198, poz. 1927)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*