Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Jestem zatrudniona w firmie na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Czy mogę podjąć pracę w innej firmie na pół etatu? Czy będę miała prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownica ma prawo w czasie urlopu wypoczynkowego podjąć pracę w innej firmie na pół etatu, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Będzie to także skutkowało przyznaniem jej urlopu wypoczynkowego w związku z tym zatrudnieniem.

Art. 1862 § 1 stanowi, że w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca może wezwać pracownika do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*