Czy można ubiegać się o e-dotacje na kilka projektów w tym samym czasie?

Czy mogę starać się o dotację na e-biznes na kilka projektów w tym samym czasie? Czy projekty, które otrzymają dofinansowanie z Unii Europejskiej muszą być realizowane w Polsce lub wykonywane przez polskie firmy?

Dotacje unijne wypłacane w Polsce (w ramach pakietów przygotowanych dla polskich przedsiębiorców) dotyczą projektów, realizowanych przez podmioty, mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące projektów i ich realizacji w ramach osi priorytetowych nie zabraniają ubiegania się o dodatcje z różnych źródeł jednocześniej.

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*